Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand een testament opmaakt. Misschien wil je meer nalaten aan je ene kind dan aan het andere. Of je wil je vleugelpiano nalaten aan je dochter Annelies, want muziek is haar leven. Je wil een deel van je vermogen aan een goed doel nalaten of aan iemand van wie je je laatste levensjaren veel hulp hebt gehad.
...