De ene mens trekt zich er niets van aan, de andere beschouwt een 'uitzonderlijke' familienaam als een handicap voor zijn loopbaan of in zijn privéleven. En soms heeft een naam wel degelijk ernstige gevolgen. Het feit dat de Brusselse chocoladefabrikant Nihoul zijn deuren moest sluiten, zal allicht wel iets te maken hebben met het feit dat zijn naamgenoot opdook in het dossier-Dutroux.
...