Mijn man is arbeider en moet binnenkort worden geopereerd, waarna hij minstens twee maanden moet herstellen. Krijgt hij zijn eerste maand loon volledig uitbetaald, zoals de bedienden?
...

Mijn man is arbeider en moet binnenkort worden geopereerd, waarna hij minstens twee maanden moet herstellen. Krijgt hij zijn eerste maand loon volledig uitbetaald, zoals de bedienden?Enkele jaren geleden was er sprake van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Ze zouden worden gelijkgeschakeld en voor een aantal zaken is dat ook gebeurd. Zo zijn er nu gelijke opzeggingstermijnen voor arbeiders en bedienden, en hebben ze allebei recht op outplacement bij ontslag. En bij ziekte van minder dan 14 dagen is er een vergoeding vanaf de eerste dag, ook voor arbeiders. De carenzdag voor arbeiders is immers afgeschaft. Maar de vergoeding van de ziekteperiode is nog niet helemaal gelijkgeschakeld. Als een bediende ziek wordt, krijgt hij de eerste maand een gewaarborgd loon betaald door zijn werkgever. Daarna krijgt hij een uitkering van het ziekenfonds. Als arbeider val je nog altijd sneller op een uitkering van het ziekenfonds terug. De eerste week wordt volledig betaald door je werkgever, de tweede week betaalt je werkgever 85,88% van je normale loon. Vanaf de 15de tot de 30ste dag krijg je een ziekte-uitkering van het ziekenfonds (60% van je loon) en past je werkgever 25,88% van je brutoloon bij.