Voor ik in dienst trad van een Europese instelling, heb ik een aantal jaren in België gewerkt. Maar toen ik met pensioen ging wou de Rijksdienst voor Pensioenen mij daarvoor geen pensioen uitbetalen. Nochtans meen ik daar recht op te hebben.

In 2014 werd een gelijkaardige zaak behandeld door het Europees Hof van Justitie. Het betrof een dame die 12 jaar in België had gewerkt en nadien 34 jaar voor een Europese instelling. Toen zij met pensioen ging, bleek zij geen recht te hebben op een pensioen gebaseerd op haar 12 jaar tewerkstelling in België. De Rijksdienst ...

In 2014 werd een gelijkaardige zaak behandeld door het Europees Hof van Justitie. Het betrof een dame die 12 jaar in België had gewerkt en nadien 34 jaar voor een Europese instelling. Toen zij met pensioen ging, bleek zij geen recht te hebben op een pensioen gebaseerd op haar 12 jaar tewerkstelling in België. De Rijksdienst voor Pensioenen beriep zich op de eenheid van loopbaan om de dame het recht op een pensioenbedrag voor die 12 jaar te ontzeggen. De eenheid van loopbaan betekent dat je maximum 45 jaar kan laten meetellen voor je pensioen. Heb je meer dan 45 jaar gewerkt, dan tellen enkel de voordeligste jaren mee. Maar de dame overschreed de eenheid van loopbaan met één jaar, terwijl haar 12 jaar werd ontzegd. En dus trok ze naar de rechtbank, die het Hof van Justitie een prejudiciële vraag stelde. De arbeidsrechter wou namelijk van het Hof weten of een Belgische regeling die tot gevolg kan hebben dat een rustpensioen wordt verminderd of geweigerd, verenigbaar is met het beginsel van loyale samenwerking. Met andere woorden: zorgt deze regeling er niet voor dat Belgische onderdanen met een aantal dienstjaren aanwerven door Europese instellingen hierdoor kan worden bemoeilijkt? Het Hof volgde de redenering van de arbeidsrechter en voegde er nog aan toe dat die 12 jaar niet meetellen niet het gevolg is van het principe van de eenheid van loopbaan die de Rijksdienst voor Pensioenen inroept, maar van de methode die ze toepast: met name dat 35 jaar werken bij een Europese instelling wordt gelijkgesteld met 45 jaar werken volgens de Belgische wet.Meer over deze zaak? Raadpleeg c-408/14 op www.diplomatie.be