Yvette D. maakt zich zorgen: "Mijn gedachten dwalen soms af. Sedert enkele maanden gebeurt het geregeld dat ik me op een plek bevindt waar ik niet naartoe wilde. Het is me zelfs al overkomen met de auto. Ook ruik ik soms vreemde geuren. Mijn moeder heeft Alzheimer en ik ben bang dat ik het ook krijg. Ik heb gelezen dat het al vooraan in de vijftig kan beginnen. Wat moet ik doen?"

Dokter Jan Bosmans: Laat ik meteen uw grootste angst wegnemen: wat u beschrijft, lijkt niet typisch voor dementie. Maar ik ken u niet. Hebt u nog andere klachten, neemt u geneesmiddelen, gebruikt u alcohol,...? Dat zijn allemaal dingen die een arts wil weten vóór hij zich uitspreekt over een diagnose. Toch lijken uw klachten beter te passen bij de zogenaamde petit mal epilepsie.
...

Dokter Jan Bosmans: Laat ik meteen uw grootste angst wegnemen: wat u beschrijft, lijkt niet typisch voor dementie. Maar ik ken u niet. Hebt u nog andere klachten, neemt u geneesmiddelen, gebruikt u alcohol,...? Dat zijn allemaal dingen die een arts wil weten vóór hij zich uitspreekt over een diagnose. Toch lijken uw klachten beter te passen bij de zogenaamde petit mal epilepsie. Wat is dat precies? Er zijn vele soorten epilepsie. Het bekendst is de grand mal epilepsie, waarbij iemand plots neervalt en stuiptrekkingen krijgt. Er zijn echter meer dan veertig andere soorten. Het gemeenschappelijke kenmerk is dat tijdens een aanval de zenuwcellen in bepaalde delen van de hersenen niet meer samenwerken maar allemaal tegelijk elektrische signalen afvuren. Dat verstoort tijdelijk de normale werking van de hersenen. Bij lichtere vormen zijn soms alleen bepaalde functies uitgeschakeld. Wat u beschrijft kan perfect passen bij absences, waarbij automatische handelingen gewoon doorgaan zonder dat u bewust aanwezig bent. Ik hoef er niet bij te vertellen dat zoiets bv. in het verkeer een risico kan betekenen. Ook de geuren kunnen bij epilepsie passen. Net zoals de aanvallen kunnen leiden tot verlies van controle over de spieren, kun je ook geluiden horen, lichtflitsen zien, tintelingen voelen, vreemde geuren of smaken gewaarworden... Neurologen noemen dergelijke verschijnselen de aura. In feite kan iedereen epilepsie krijgen. Soms kun je een oorzaak aanduiden: hersenschade door een ongeval, een tumor, operatie of infectieziekte bijvoorbeeld. Meestal is geen overtuigende oorzaak te vinden. Jongeren kunnen er voor het eerst mee te maken krijgen, maar ook ouderen. Vrouwen zijn een geval apart: veranderingen in de productie van vrouwelijke hormonen kunnen een invloed hebben op de aanvallen. De puberteit, zwangerschappen en de menopauze zijn kritische momenten. Mocht de diagnose van epilepsie door een neuroloog worden bevestigd, dan zult u vermoedelijk de rest van uw leven geneesmiddelen moeten gebruiken. De bestaande anti-epileptica zijn geen sleutels die op alle deuren passen. Het kan dus enige tijd duren voor de arts het middel of de combinatie heeft gevonden die bij u het best werkt. Laat u niet te snel ontmoedigen en gebruik de middelen stipt zoals voorgeschreven. Als uw probleem op die manier onder controle is, mag niets u verhinderen om weer ten volle van het leven te genieten. n Deze rubriek is er voor u! Hebt u vragen, laat het ons weten. Elke maand beantwoordt dokter Bosmans op deze pagina een interessante lezersvraag. Om uw privacy te vrijwaren, worden de vragen anoniem gepubliceerd. Schrijf naar Plus Magazine û Gezondheid, Raketstraat 50 bus 10, 1130 Brussel of mail naar lbaekelandt@plusmagazine.be Dr. Jan Bosmans