Een hartaanval of myocardinfarct doet zich voor wanneer de hartspier (het myocard) plotseling onvol- doende bloed krijgt omdat een bloedklonter de kransslagaders (de slagaders die het hart van bloed voorzien) verstopt. Als gevolg daarvan krijgt het hart te weinig zuurstof, waardoor het weefsel afsterft. Behalve leeftijd, geslacht en erfelijkheid, spelen nog tal van andere factoren een rol bij hart- en vaataandoeningen. Factoren waar we zelf vat op hebben: roken, hoge bloeddruk, een te hoog cholesterolgehalte, diabetes, overgewicht, een zittend bestaan...
...