Het belangrijkste onderdeel van uw elektronische identiteitskaart is de chip die uw gegevens bevat. Alle eID's zijn uitgerust met een puk-code (Personal Unblocking Key) waarmee u de elektronische chip kunt activeren en een pin-code (Personal Identification Number) om u in alle veiligheid te identificeren en documenten te ondertekenen. Maar daar zit ook de zwakke schakel, want wie niet vaak met zijn puk- en pincode aan het werk gaat, loopt het risico ze te vergeten. En - net zoals bij een bankkaart - kunt u zonder codes niets beginnen met uw eID. Bent u uw codes vergeten, da...

Het belangrijkste onderdeel van uw elektronische identiteitskaart is de chip die uw gegevens bevat. Alle eID's zijn uitgerust met een puk-code (Personal Unblocking Key) waarmee u de elektronische chip kunt activeren en een pin-code (Personal Identification Number) om u in alle veiligheid te identificeren en documenten te ondertekenen. Maar daar zit ook de zwakke schakel, want wie niet vaak met zijn puk- en pincode aan het werk gaat, loopt het risico ze te vergeten. En - net zoals bij een bankkaart - kunt u zonder codes niets beginnen met uw eID. Bent u uw codes vergeten, dan kunt u een herdruk vragen via de site van Binnenlandse Zaken www.ibz.rrn.fgov.be, (Identiteitsdocumenten en elektronische kaarten, eID en Pin- en pukcodes). U kunt ook nieuwe codes krijgen bij uw gemeente maar dan moet u een drietal weken wachten. - Om gebruik te kunnen maken van de toepassingen van uw elektronische identiteitskaart moet u over een kaartlezer beschikken. Dit is het communicatiekanaal tussen de programma's van uw pc en de chip van uw eID. Er bestaan verschillende types. U vindt al modellen voor ongeveer euro 10 in de supermarkt. Meer info: www.cardreaders.be. - Fedict (Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie) heeft een handige oplossing bedacht om uw eID-kaartlezer te in-stalleren: surf naar de website www.eid.belgium.be en klik op Quick install eID. Kies uw besturingssysteem (Windows, Mac of Linux) en volg de instructies. Is de installatie voltooid, dan verbindt u de kaartlezer via een usb-poort met uw pc en kunt u uw eID in de lezer steken. Naast het bewijzen van uw identiteit en ongehinderd door België en Europa reizen, kunt u met uw eID: - een elektronische handtekening onder een document plaatsen die dezelfde juridische waarde heeft als een handtekening op papier. - informatie over uzelf raadplegen in het Rijksregister van de natuurlijke personen. U doet dit via de website www.mijndossier.rrn.fgov.be. - documenten en officiële formulieren aanvragen, zodat u zich niet naar diverse instanties moet verplaatsen. Zo kunt u bij uw gemeente een adreswijziging doorgeven, een attest van goed gedrag en zeden opvragen,... - elektronisch een huurcontract opmaken en het ter registratie aanbieden, via www.MyRent.be. - uw online pensioendossier raadplegen via www.MyPension.be - uw belastingaangifte invullen via www.taxonweb.be - een klacht indienen bij de politie, 7 dagen per week, 24 uur per dag, via www.police-on-web.be - een aangetekende brief versturen die dezelfde waarde heeft als de papieren versie, via www.certipost.be. - solliciteren voor een job bij de overheid, via www.selor.be. Op de langere termijn zal de elektronische identiteitskaart ook al de gegevens van de siskaart, het rijbewijs, e.d. overnemen. Om alle bestaande toepassingen én eventuele opties voor de toekomst te raadplegen, klikt u op http://welcome-to-e-belgium.be. Jocelyne Minet