Van de generatie die de komende jaren met pensioen gaat, heeft een groot deel deeltijds gewerkt. Bovendien komen de meeste werknemers sowieso niet aan een volledige loopbaan, want die bereiken ze pas na 45 jaar werken. Het zijn twee factoren die behoorlijk inhakken op het - toch al niet zo royale - wettelijke pensioen. Hoe wordt het pensioen van een deeltijdse werknemer berekend? Voor de duidelijkheid: we hebben het hier inderdaad enkel over het pensioen van een werknemer.
...