De onroerende voorheffing is een gewestmaterie. Vlaanderen int sinds 1999 deze belasting zelf. Voor Wallonië en het Brussels gewest gebeurt dat nog door de Federale Overheidsdienst Financiën.
...

De onroerende voorheffing is een gewestmaterie. Vlaanderen int sinds 1999 deze belasting zelf. Voor Wallonië en het Brussels gewest gebeurt dat nog door de Federale Overheidsdienst Financiën. De belasting op uw onroerend goed wordt berekend op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van uw woning en bestaat uit: Een vast deel - dat in Vlaanderen 2,5% van het KI (1,6% voor sociale woningen) bedraagt - dat in Brussel en Wallonië 1,25% van het KI is (0,8% voor onroerende goederen die als sociale woning worden verhuurd) Een variabel deel - omdat de provincies en gemeenten (+ de agglomeratie voor Brussel-Hoofdstad) opcentiemen mogen heffen. Concreet: 100 opcentiemen = een aanvullende belasting van € 1 voor elke euro basisbelasting. VOORBEELD Voor een huis in Etterbeek (Brussel), met een geïndexeerd KI van € 1.480, wordt de onroerende voorheffing als volgt berekend: € 1.480 x 1,25% = € 18,50 + 2956 gemeentelijke opcentiemen: 18,50 x 29,56 = € 546,86 + 589 opcentiemen voor de agglomeratie: 18,50 x 5,89 = € 108,97 Totaal verschuldigde onroerende voorheffing: € 546,86 + € 108,97 = € 674,33 Bepaalde situaties geven recht op een vermindering van de onroerende voorheffing (zie de overzichtstabel op de pagina hiernaast). Om hiervan te genieten moet u op 1 januari van het lopende jaar aan alle voorwaarden voldoen. De vermindering slaat slechts op één enkel onroerend goed. Voor dat ene onroerend goed kunnen wel verschillende verminderingen van de onroerende voorheffing worden gecumuleerd. LET OP! Niet alleen verschilt de materie van de onroerende voorheffing van gewest tot gewest, de verminderingen worden ook nog eens anders toegepast. In Vlaanderen wordt de vermindering voor kinderen en/of personen ten laste toegepast op het basisbedrag (zonder opcentiemen), in Wallonië op het totale bedrag (inclusief opcentiemen). Vandaar de verschillen in bedragen. VOORBEELD Een onroerend goed met een KI van € 1.480, 3 kinderen ten laste - Onroerende voorheffing in Vlaanderen: 1.480 x 2,5% = € 37 Van dit bedrag gaat de vermindering voor kinderen ten laste af. Dus €37 - € 11,56 = € 25,44 Op dit bedrag worden de opcentiemen berekend. In Mechelen geeft dat: € 25,44 + (290 provinciale opcentiemen: 25,44 x 2,9 =) 73,78 + (1.550 gemeentelijke opcentiemen: 25,44 x 15,50 =) 394,32 = € 493,54 - Onroerende voorheffing in Wallonië en Brussel: € 1.480 x 1,25% = € 18,50 De vermindering wordt toegepast op het totaalbedrag. Voor het onroerend goed in Etterbeek uit het voorbeeld hierboven geeft dat: € 674,33 - 3 x 10% van 674,33 = € 472,03 In Vlaanderen - Bent u eigenaar, dan krijgt u volgende verminderingen automatisch: kinderen ten laste, gehandicapte personen ten laste, energiezuinig wonen, bescheiden woning. Andere verminderingen zoals die voor een bescheiden woning of voor grootoorlogsverminkte, moet u zelf aanvragen bij het Agentschap Vlaamse Belastingdienst - Onroerende voorheffing, Bauwensplaats 13/2, 9300 Aalst. - Bent u huurder, dan moet u de vermindering aanvragen via een meldingsformulier dat u vindt op www.belastingvlaanderen.be. U mag de vermindering aftrekken van uw huurprijs. Hebt u vragen, bel de Vlaamse Infolijn: ? 1700 In Brussel en WalloniëHier krijgt u niet automatisch verminderingen. U moet elke vermindering zelf aanvragen bij de regionale belastingdirecteur. U vindt het adres op uw aanslagbiljet. Jocelyne Minet