Er zijn talloze wetenschappelijke discussies aan voorafgegaan, maar vanda...