Niemand zou het in zijn hoofd halen een huis te kopen zonder het te bezoeken, de verkoper om bijzonderheden te vragen, de eigendomsakte goed te lezen en zo meer. Voor een bouwgrond moeten we dat ook allemaal doen. Het bezoek dient niet alleen om te kijken in welke omgeving het terrein ligt. U moet het antwoord op een heleboel vragen kennen voor u koopt. Is het perceel afgebakend of omheind? Kloppen de afmetingen? Zijn er al nutsvoorzieningen of moeten die nog worden aangelegd? Een ander heel belangrijk aspect: heeft het terrein de bestemming waarvoor u het wilt gebruiken? Met andere woorden, is het wel degelijk bouwgrond en mag u er het huis op bouwen dat u wilt? Maakt het deel uit van een verkaveling? Is het belast met erfdienstbaarheden? Of met een pachtcontract? Zo ja, wat zijn de rechten van de gebruiker?
...