Heel wat Belgen vallen voor het mildere klimaat bij onze zuiderburen. Zij kunnen er niet enkel van de zon genieten, maar ook van een niet te versmaden financieel voordeel. Frankrijk belast het kapitaal van de groepsverzekering niet. Vermits het bedrag van de groepsverzekering een behoorlijk appeltje voor de dorst vormt, maakt het een groot verschil of u daar al of niet belastingen op betaalt.
...

Heel wat Belgen vallen voor het mildere klimaat bij onze zuiderburen. Zij kunnen er niet enkel van de zon genieten, maar ook van een niet te versmaden financieel voordeel. Frankrijk belast het kapitaal van de groepsverzekering niet. Vermits het bedrag van de groepsverzekering een behoorlijk appeltje voor de dorst vormt, maakt het een groot verschil of u daar al of niet belastingen op betaalt. Na aftrek van de RIZIV-bijdrage (3,55%) en de solidariteitsbijdrage (maximaal 2%), wordt het opgebouwde kapitaal (de gestorte premies plus het gegarandeerde rendement) in België privé belast tegen 16,5%, plus gemeentebelastingen. Sinds 2006 kan dit gebeuren tegen een gunsttarief van 10% (i.p.v. 16,5%) op voorwaarde dat u de uitkering ontvangt op uw 65ste én dat u tot dan effectief blijft werken (zie hier-over: Plus magazine nr. 235 van februari 2008, p. 70). Tot enkele jaren geleden deed de Belgische fiscus bij een verhuis naar het buitenland alsof de groepsverzekering de dag voor het vertrek was uitbetaald. Verhuizen om de belasting hierop te ontvluchten, had dus geen zin. Op 5 december 2003 besliste het Hof van Cassatie echter dat deze emigratieclausule niet kon. Het dubbelbelastingverdrag tussen beide landen bepaalt immers dat Frankrijk in dergelijke gevallen heffingsbevoegd is en niet België. Maar wat winnen Belgen die in Frankrijk wonen nu precies? De RIZIV- en de solidariteitsbijdrage (maximaal 5,55%) worden sowieso afgehouden. Bij een verhuis naar Frankrijk spaart u dus theoretisch en maximaal 16,5% plus gemeentebelastingen uit, dus 17,5 tot 17,8 %. Als u tot uw 65ste actief blijft en dan pas uw uitkering krijgt, dan bedraagt uw theoretische besparing maximaal 10% plus gemeentebelastingen (dus 10,6 tot 10,8%). Uiteraard moet u aan enkele voorwaarden voldoen om niet in België belast te worden: n Het volstaat dat u definitief naar Frankrijk verhuist voor uw groepsverzekering wordt uitbetaald. Neem echter enkele maanden als marge. Als u een bewijs van inwonerschap kunt voorleggen, uitgegeven door de Franse fiscus, zal de verzekeraar uw groepsverzekering uitbetalen zonder de - in normale omstandigheden verplichte - voorheffing van 16,66% in te houden. n Voor de fiscus mag u geen Belgische rijksinwoner meer zijn. Noch uw woonplaats noch uw zogenaamde zetel van fortuin (het centrum van uw zakelijke belangen) mag in België liggen. Als de fiscus één van deze twee criteria in België kan leggen, kan hij u alsnog belasten. Bewijzen dat u in Frankrijk woont, kunt u d.m.v. facturen (water, elektriciteit, gas,...) maar ook uit andere feiten zal moeten blijken dat u daar écht woont, dat u er bijvoorbeeld niet gewoon een buitenverblijf hebt: dokterskosten, vaccinaties, tankbeurten met uw bankkaart, geldafnames, gebruik van uw creditcard, ev. uitbetaling van uw pensioen (indien mogelijk),... n U moet minstens 3 jaar in Frankrijk blijven wonen want de fiscus zal u nog gedurende drie belastbare periodes in de gaten houden om na te gaan of er zich geen nieuwe elementen voordoen. n Johan Adriaens, onafhankelijk vermogensplanner