1. Wat is griep en kan het ernstig zijn ?

Griep is een acute virale infectie van de luchtwegen die veroorzaakt wordt door het influenzavirus type A of B. De type A-virussen worden nog onderverdeeld in subtypes. Het is een zeer besmettelijke ziekte die overgedragen wordt door druppeltjes speeksel die in de lucht terechtkomen door praten, hoesten of niezen. Courante symptomen zijn: plotse koorts boven de 38 °C (bij oudere personen niet noodzakelijk zo hoog), rillingen, hoofd-en spierpijn, droge hoest, keelpijn. Het typische beeld varieert echter naargelang het virus en de weerstand van de getroffen persoon. Bij wie in een goede a...

Griep is een acute virale infectie van de luchtwegen die veroorzaakt wordt door het influenzavirus type A of B. De type A-virussen worden nog onderverdeeld in subtypes. Het is een zeer besmettelijke ziekte die overgedragen wordt door druppeltjes speeksel die in de lucht terechtkomen door praten, hoesten of niezen. Courante symptomen zijn: plotse koorts boven de 38 °C (bij oudere personen niet noodzakelijk zo hoog), rillingen, hoofd-en spierpijn, droge hoest, keelpijn. Het typische beeld varieert echter naargelang het virus en de weerstand van de getroffen persoon. Bij wie in een goede algemene conditie is, geneest de ziekte spontaan. Mensen met bepaalde ziekten zoals astma, chronisch obstructief long-lijden, hart-vaatziekten, diabetes, maar ook ouderen en zeer jonge kinderen lopen echter een verhoogd risico op verwikkelingen. De onderliggende aandoening kan verergeren of ze lopen makkelijk een secundaire bacteriële besmetting op (bijv. een longontsteking). Dit maakt dat griep in ons land jaarlijks nog steeds 1500 overlijdens veroorzaakt. De doeltreffendste manier om griep te voorkomen is door een vaccinatie in oktober-november. Ze biedt bescherming in 70 tot 90 % van de gevallen. Helaas ligt dit percentage in de kwetsbare groep van de ouderen voor bepaalde vaccins een stuk lager. Griepvirussen veranderen voortdurend. Vandaar dat de vaccinatie jaarlijks moet herhaald worden. De Hoge Gezondheidsraad beveelt vaccinatie ten zeerste aan voor iedereen met een verhoogd risico op verwikkelingen: alle personen ouder dan 65 jaar, iedereen die in een instelling verblijft, iedereen die aan een chronische aandoening van longen, hart, lever of nieren lijdt, diabetespatiënten en mensen met een verminderde afweer (natuurlijk of onder invloed van medicatie). Zij komen in aanmerking voor terugbetaling wanneer de arts op zijn voorschrift aangeeft dat zijn patiënt tot een risicogroep behoort. Bovendien zou iedereen die de ziekte kan overdragen aan risicopersonen (artsen, verplegend personeel,...) of onder één dak woont met risicopersonen zich moeten laten vaccineren. Ook wie niet tot deze categorieën behoort maar gewoon griep wenst te vermijden, kan dat doen. Met geneesmiddelen die de symptomen verzachten. Antibiotica kan alleen noodzakelijk zijn ter behandeling van bacteriële bijbesmettingen bij risicopersonen. Wie snel de symptomen herkent, kan ook behandeld worden met antivirale middelen (zanamivir, oseltamivir) wat de ziekteduur en de kans op verwikkelingen beperkt. De pneumokok is een bacterie die longontsteking, oorontsteking, sinusitis, hersenvliesontsteking en bacteriëmie (besmetting van het bloed) kan veroorzaken. Bij risicopersonen (dezelfde als bij griep) bedraagt de sterfte 30 tot 50 %. Vandaar dat vaccinatie (50 tot 80 % bescherming) bij deze groepen zeker nuttig is. Het vaccin mag op elk moment van het jaar toegediend worden, ook samen met het griepvaccin, en moet slechts om de 5 jaar herhaald worden. nLeen Baekelandt