Belgen zijn dierenvrienden. In 2004 (de jongste beschikbare cijfers) telde ons land 1 064 000 honden en 1 954 000 katten. En dan zijn er nog ongeveer 3 miljoen vogels en 1 miljoen knaagdieren en andere soorten. Het is duidelijk dat een beetje wetgeving geen overbodige luxe is om ervoor te zorgen dat al die beestjes harmonieus met de mensen samenleven. Want als een dier schade veroorzaakt, zal het slachtoffer uiteraard willen weten wie aansprakelijk is, om een schadevergoeding te krijgen. Aan de hand van 8 juist-of-foutstellingen, overlopen we uw rechten en plichten als eigenaar van een dier.
...