Van alle gezinnen zijn de feitelijke samenwoners het minst juridisch beschermd. Ze hebben weinig verplichtingen tegenover elkaar maar ook weinig rechten. Correcte afspraken maken is weliswaar niet romantisch, maar wél noodzakelijk!
...