De formule bestaat al meer dan 50 jaar in de Angelsaksische landen en vooral dankzij de opkomst van het internet kent de woningruil (of huisruil) ook bij ons een groeiend succes. Het systeem werkt als volgt: u ruilt uw huis of appartement voor een woning in een andere stad of een ander land, zodat u op vakantie kunt en alleen uw reiskosten betaalt. U mag gedurende een bepaalde periode de andere woning gebruiken en de bewoners van de andere woning trekken bij u in. De ruilwoning kan een chalet zijn, een villa, een appartement, zelfs een mobilhome of een boot.
...

De formule bestaat al meer dan 50 jaar in de Angelsaksische landen en vooral dankzij de opkomst van het internet kent de woningruil (of huisruil) ook bij ons een groeiend succes. Het systeem werkt als volgt: u ruilt uw huis of appartement voor een woning in een andere stad of een ander land, zodat u op vakantie kunt en alleen uw reiskosten betaalt. U mag gedurende een bepaalde periode de andere woning gebruiken en de bewoners van de andere woning trekken bij u in. De ruilwoning kan een chalet zijn, een villa, een appartement, zelfs een mobilhome of een boot. Het concept ligt binnen het bereik van elke eigenaar (het is niet nodig dat u woningen van gelijke waarde ruilt) maar ook van elke huurder die het experiment wil wagen. Juridisch hebt u als huurder immers het volste recht om uw woning uit te lenen. Het gaat hier niet om een onderverhuring, aangezien er geen geld bij komt kijken. U wordt immers niet betaald om uw woning ter beschikking te stellen. Toch is het verstandig de eigenaar te waarschuwen dat er een poosje andere mensen in zijn woning zullen logeren. De organisaties die woningruilzoekertjes verspreiden zijn geen reisagentschappen, maar wel tussenpersonen voor mensen met belangstelling. U moet de voorwaarden voor de ruil dus zelf bespreken met de kandidaat-ruilpartners. U kunt elkaar schrijven, opbellen of zelfs persoonlijk ontmoeten. Op die manier krijgt u een vrij betrouwbare indruk van de personen aan wie u uw woning toevertrouwt. Besteed voldoende aandacht aan het contract om alle mogelijke misverstanden te voorkomen. Spreek bijvoorbeeld duidelijk af wie de telefoonrekening betaalt, op welke datum er wordt geruild, wat de specifieke voorwaarden zijn, hoe het water-, gas- en elektriciteitsverbruik wordt geregeld en zo meer. Beschrijf de woning ook eerlijk en volledig. Om er zeker van te zijn dat u niets vergeet, kunt u de organisatie (Taxistop, Intervac û zie kader) vragen om u een typeovereenkomst te bezorgen. Daar kunt u nog altijd aan toe- voegen wat u belangrijk vindt. Dat deze formule ontelbare mogelijkheden biedt op het vlak van de woningen die u kunt gebruiken en de streken die u kunt ontdekken, ligt voor de hand. Maar dat in uw eigen huis mensen komen wonen die u niet of nauwelijks kent, houdt risico's in. Denk maar aan beschadiging van meubels, diefstal, vandalisme. Omgekeerd is het ook niet uitgesloten dat u iets beschadigt in het huis dat u tijdelijk betrekt. Als u aan woningruil wilt doen, hebt u dus een goede verzekering nodig. Dat is echter geen probleem want uw brandverzekering (ook wel eens woningverzekering genoemd, omdat ze veel meer dekt dan brand alleen) beperkt zich niet tot uw hoofdverblijfplaats. Op voorwaarde dat de bewoning tot een specifieke periode beperkt blijft, dekt de maatschappij die de hoofdverblijfplaats verzekert ook de aansprakelijkheid als huurder of bewoner van de vakantiewoning. Het kapitaal en de dekkingen die voor de eigen woning gelden, worden dan ook van toepassing voor de vakantiewoning. Meestal zijn zowel de inboedel als het gebouw zelf verzekerd, al zijn voor de inboedel uitsluitingen mogelijk (zie verder) en worden de clausules door de verschillende verzekeraars anders verwoord. Men gebruikt verschillende termen zoals: 'gebouwen en caravans overal ter wereld', 'vakantiewoning', 'vakantieverblijf', 'tijdelijke woning', 'vakantiehuis', 'occasionele woning, tent of caravan', 'occasioneel of tijdelijk verblijf', enz. LET OP De verzekering dekt de huuraansprakelijkheid van de bewoner voor een bepaald risico, in de mate dat hij ervoor verantwoordelijk is. Als er bijvoorbeeld schade ontstaat als gevolg van een storm of een ander incident waarvoor de bewoner niet verantwoordelijk is, is het de verzekering van de eigenaar die moet aangesproken worden. Voor de dekking van de brandverzekering gelden enkele beperkingen: de territoriale reikwijdte, de duur van de waarborg, de aard van de bewoning en het gewaarborgde bedrag. Territoriale reikwijdte. De meeste verzekeraars geven een dekking in heel de wereld, zowel voor huur als voor tijdelijke bewoning. Dit is onder meer het geval bij de Federale Verzekeringen, Ethias, FB Verzekeringen, Mercator Verzekeringen, Nateus - het vroegere Naviga-Mauretus û Vivium en Winterthur. Andere maatschappijen beperken de dekking tot Europa (Avero Belgium, P&V Verzekeringen,...) Duur van de waarborg. De termijn van de dekking verschilt van de ene verzekeringsmaatschappij tot de andere: maximaal 90 dagen (de Federale Verzekeringen, Avero Belgium, Ethias, Fortis AG, Mercator Verzekeringen, Nateus, Vivium,...) of 120 dagen (FB Verzekeringen, P&V Verzekeringen, Winterthur,...) Soort gebruik. Afhankelijk van de maatschappij mag u het eigendom voor persoonlijke en/of beroepsdoeleinden gebruiken. FB Verzekeringen dekt een occasioneel en tijdelijk verblijf om persoonlijke en professionele redenen. Nateus dekt eveneens het gebruik om persoonlijke en professionele redenen. P&V Verzekeringen, Ethias en andere maatschappijen zeggen niets over dit onderwerp. De Federale Verzekeringen dekken de huurder of tijdelijke bewoner die de woning om niet-beroepsmatige redenen gebruikt, de inboedel is eveneens verzekerd. Winterthur vermeldt verhuring of gratis gebruik. Bedrag van de waarborg. Ten slotte kunnen de gedekte bedragen verschillen (en eventueel geïndexeerd zijn): euro 620.000 (Nateus), euro 1.800.000 per schadegeval (FB Verzekeringen), euro 1.950.000 (DVV voor materiële schade), euro 1.312.769,69 (Ethias voor materiële schade), euro 1.250.000 (P&V Verzekeringen). WEETJE Als u voor langere tijd uw woning ruilt, neemt u misschien graag uw favoriete zetel of uw vertrouwde televisietoestel mee. Dan kunt u uw verzekeringspolis laten uitbreiden met de clausule 'tijdelijke en gedeeltelijke verplaatsing van de inboedel'. De schade aan uw meegenomen inboedel is dan ook gedekt. Deze dekking geldt voor een bepaalde periode (vaak maximaal 120 dagen) en verschilt van maatschappij tot maatschappij (geografische beperking, financiële beperking). Bovendien zijn ook hier uitsluitingen mogelijk. Zo kan het zijn dat in het kader van de uitbreiding 'tijdelijke verplaatsing van de inboedel' diefstal niet gedekt is. Goed navragen dus! Let goed op voor eventuele uitsluitingen. Meestal is de inboedel mee verzekerd, maar dat is niet bij alle maatschappijen het geval. Zo wordt bij sommige verzekeraars de schade veroorzaakt aan transportmiddelen die deel uitmaken van de inboedel van de huisruilwoning - zoals bijvoorbeeld zeilboten, motorboten, surfplanken, caravans, aanhangwagens en zo meer - niet gedekt. Ook hier geldt dus de gouden regel: informeer u goed voor u naar uw vakantiebestemming vertrekt! Laurent Feiner