1. Als ik op reis ga met een aanhangwagen, een caravan of een campingcar, dan moet ik dat melden aan mijn autoverzekeraar.

JUIST Wie een trekhaak heeft en hiervan gebruik maakt om een of andere aanhangwagen te trekken moet dit aan zijn autoverzekeraar melden. U hebt hiervoor een groene kaart nodig. Vanaf een bepaald gewicht moet die aanhangwagen ook ingeschreven worden als voertuig.
...

JUIST Wie een trekhaak heeft en hiervan gebruik maakt om een of andere aanhangwagen te trekken moet dit aan zijn autoverzekeraar melden. U hebt hiervoor een groene kaart nodig. Vanaf een bepaald gewicht moet die aanhangwagen ook ingeschreven worden als voertuig. De wet legt op dat de verzekering voor de aanhangwagen, caravan of campingcar moet geregeld worden bij dezelfde verzekeraar als deze van het trekkende voertuig. Samen vormen zij immers één geheel of één risico in de aansprakelijkheidswetgeving.FOUT Wie het slachtoffer is van een auto-inbraak heeft een diefstalverzekering nodig om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding. De gewone (en verplichte) burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van uw auto dekt enkel de schade die u veroorzaakt aan derden. De dekking tegen het risico diefstal vinden we terug in de kleine of beperkte omnium, plus in de grote of volledige omniumverzekering. LET OP! De omniumverzekering komt tussenbeide voor de schade die de dieven hebben aangebracht aan het voertuig (bijv. een geforceerde deur, gebroken raam) en voor de ontvreemde vaste onderdelen (bijv. een ingebouwde gps) maar niet voor de losse goederen die zich in het voertuig bevonden en die zijn meegenomen. Ook de reiskoffers die door dieven uit de kofferruimte zijn gestolen, worden niet vergoed door de omniumverzekering. Voor dit risico kunt u een reisbagageverzekering afsluiten. JUIST Wie als fietser schade berokkent aan derden kan rekenen op de tussenkomst van zijn familiale verzekering, in eigen land maar ook op vakantie. De polissen voorzien een wereldwijde dekking. Dus ook wanneer uw kinderen of uw hond in het buitenland schade veroorzaken aan derden zal de verzekering ze vergoeden.JUIST Voor sommige zorgverstrekkingen in het buitenland is het belangrijk dat u kunt aantonen dat u in orde bent met dit aspect van de sociale zekerheid. Het is bovendien handig in medische noodsituaties want het telefoonnummer van de alarmcentrale Mutas (die sinds 1 januari 2011 Eurocross ver- vangt) staat erop vermeld. Het ziekenfonds treedt alleen in actie in het buitenland bij dringende en onvoorziene medische zorgen. Wanneer de medische omstan- digheden dat vereisen, zorgt het ook voor repatriëring maar niet voor verloren bagage, autopech of repatriëring van uw voertuig. Ook repatriëring bij hospitalisatie of overlijden van een naaste in België is uitgesloten. Voor al deze extra diensten bestaan er reisbijstandsverzekeringen.SOMS JUIST, SOMS FOUT In het algemeen ligt de verantwoordelijkheid voor diefstallen bij de hoteluitbating. Zo staat het in het burgerlijk wetboek. Er kunnen weliswaar discussies ontstaan omdat u bij uw aankomst misschien de goede raad hebt gekregen geen waardevolle zaken in de kamer achter te laten of het voorstel om een kluis te gebruiken. Of als u de deur of het raam niet goed had afgesloten. Voorzichtig blijven, luidt dus de boodschap. En als er toch een diefstal gebeurt, maak dan foto's van de eventuele inbraaksporen. Maak steeds melding van de diefstal bij de plaatselijke politie en bij de hoteldirectie. Vraag een kopie of een attest van uw melding. WEETJE Als u thuis een diefstalverzekering hebt, dan geldt die ook voor de vakantiewoning die u hebt gehuurd, maar niet voor hotelkamers. JUIST Als u vaak op reis gaat of met waardevolle kleding in uw reistassen het vliegtuig wilt nemen, is het verstandig een bagageverzekering af te sluiten. Zij dekt het risico van verlies, diefstal of beschadiging. Als u een vakantie boekt met een touroperator worden deze reisverzekeringen bij de boeking in optie aangeboden. De vliegtuigmaatschappij die uw reiskoffers verliest, moet u welilswaar vergoeden (volgens de conventie van Warschau) maar die vergoeding is aan de lage kant (iets meer dan 20 euro per kilo). Een bagageverzekering voorziet een ruimere vergoeding, gebaseerd op de reële waarde van de bagage. FOUT Uw woonverzekering van thuis beschermt uw goederen ook voor een aantal risico's als u op reis bent (bijv. waterschade of diefstal), al is de vergoeding soms beperkt. Via de woonverzekering is ook uw burgerlijke aansprakelijkheid als huurder of gebruiker van een vakantiewoning verzekerd (als u iets hebt beschadigd). De verhuurder mag dan wel verzekerd zijn, maar als zich een schade voordoet tijdens uw verblijf rust het vermoeden van aansprakelijkheid op de huurder. De verzekeraar van de verhuurder kan dus achteraf bij u (of uw verzekering) aankloppen om eventuele vergoedingen te recupereren.SOMS JUIST, SOMS FOUT Alles hangt af van wat men bedoelt met meerdere maanden. Wanneer uw woonverzekering ook een dekking tegen dief-stal omvat, zal die na een inbraak tussenbeide komen ook al lag u op dat moment voor een hele maand ergens in het zuiden in de zon. Heel wat verzekeringscontracten voorzien echter dat deze dekking niet geldt wanneer u langer dan drie maanden (90 dagen) thuis afwezig bent. Mocht u een reis overwegen die langer dan drie maanden duurt, of u bent van plan zonder onderbreking te overwinteren op Tenerife, kijk dan uw verzekeringscontract na. De oplossing bestaat er wellicht in om familieleden of vrienden te vragen een tijdje in uw woning in te trekken. Dagelijks de brievenbus laten leegmaken is een aanrader, maar dat zal niet volstaan voor de verzekering als maatregel als u meerdere maanden wegblijft.FOUT Wanneer u een auto-ongeval hebt, ongeacht of dat in binnen- of buitenland is, wordt u geacht uw verzekeraar zo snel mogelijk te verwittigen. Het ingevulde aanrijdingsformulier moet u binnen de 8 dagen aan uw verzekeringsmaatschappij of -makelaar overmaken. Als verzekerde hebt u er baat bij dat de schade snel wordt behandeld en de verzekeraar wil zo snel mogelijk informatie inwinnen of een expert gelasten. Wilt u het formulier wat later opsturen omdat uw terugkeer naar België nakend is, telefoneer dan minstens even naar uw verzekeraar.FOUT Er is geen specifieke verzekering nodig, wel de BA-verzekering die verplicht is voor elk motorrijtuig. Als het uw eigen mobilhome is, dan beschikt u al over die verzekering want anders zou u niet over een nummerplaat beschikken. Als u het voertuig huurt, dan zal die BA-verzekering inbegrepen zijn in het huurcontract. U moet dan enkel nog overwegen of u voor een beperkte of voor een uitgebreide omniumverzekering opteert (en eventueel bijbetaalt om de franchise af te kopen). Annemie Goddefroy