Wettelijk verplicht is de brandverzekering niet, maar vaak is ze wel feitelijk verplicht (omdat dat zo in het contract staat). De eigenaar van een appartement verzekert dan zijn aansprakelijkheid tegenover de andere mede-eigenaars. In feite verzekert hij de eventuele heropbouwwaarde van het gebouw. De eventuele huurder heeft de verplichting het gehuurde goed terug te geven in de staat waarin het zich bevond en hij verzekert zich daarvoor.
...