Terwijl u op zoek bent naar de eerste kerstcadeautjes, vestigen verzekeraars de aandacht op de dingen die de feestpret kunnen bederven. Theelichtjes, kaarsen, kerstbomen, fonduestellen, friteuses en allerlei vuurwerk komen de eindejaarsdagen opleuken maar verhogen ook het brandgevaar en de kans op ernstige ongevallen. Ook op de weg zijn ze een vaak voorkomend fenomeen tijdens de eindejaarsperiode. Gelukkig staat Bob klaar! En omdat het feestgedruis in een periode valt waarin ook koning winter zich al laat voelen, staan we stil bij de mogelijke schade als gevolg van het winterweer, zodat u ook op dat vlak veilig het nieuwe jaar kunt ingaan.
...

Terwijl u op zoek bent naar de eerste kerstcadeautjes, vestigen verzekeraars de aandacht op de dingen die de feestpret kunnen bederven. Theelichtjes, kaarsen, kerstbomen, fonduestellen, friteuses en allerlei vuurwerk komen de eindejaarsdagen opleuken maar verhogen ook het brandgevaar en de kans op ernstige ongevallen. Ook op de weg zijn ze een vaak voorkomend fenomeen tijdens de eindejaarsperiode. Gelukkig staat Bob klaar! En omdat het feestgedruis in een periode valt waarin ook koning winter zich al laat voelen, staan we stil bij de mogelijke schade als gevolg van het winterweer, zodat u ook op dat vlak veilig het nieuwe jaar kunt ingaan. Met de hulp van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, stellen we voor u een feestmenu samen met als voornaamste ingrediënten: preventietips, gevaren en de rol die een verzekering kan spelen bij schade. Feestjes om de brug van oud naar nieuw te maken... ze horen erbij. Net als de traditie om deze donkere periode van extra licht te voorzien, met kerstverlichting of vuurwerk. Laat de feestvreugde echter niet bederven door een brand of andere schade. De kerstverlichting - die u een jaar lang opgerold in een doos bewaarde - kan ervoor zorgen dat de feestperiode een onaangename wending krijgt. Het verlengsnoer, loszittende bedrading, een oververhitte transformator waren al vaker de oorzaak van een woningbrand. Lees daarom altijd aandachtig de veiligheidsvoorschriften die bij kerstmateriaal horen te zitten. Vuurwerk verminkt eerder mensen dan huizen. Volgens de brandwondencentra treft het onheil vooral de handen (25 %), de ogen (15 %) en het hoofd (13 %), vaak met onherstelbare letsels. Meestal is alcohol de grote pretbederver tijdens geïmproviseerd vuurwerk. Wie gedronken heeft, speelt beter niet met vuurwerk. Zorg daarom ook hier voor een Bob. Wat zegt de wet? De verkoop van vuurwerk (de wet spreekt van 'feestvuurwerk') is strikt gereglementeerd in België. De minimumleeftijd om vuurwerk te mogen kopen is 16 jaar en de maximale hoeveelheid explosief materiaal is beperkt tot 1 kg per persoon (wat ongeveer overeenkomt met 4 kg vuurwerk). Gaat het om explosief vuurwerk, dan is de toestemming van de burgemeester vereist. Winkels moeten de toelating krijgen van de gemeente of de provincie om vuurwerk te mogen verkopen en krijgen eerst een expert op bezoek die nagaat of het vuurwerk wel veilig wordt opgeslagen. Meer informatie over de reglementering, de verkoop en het gebruik van vuurwerk vindt u op de site van de Federale Overheidsdienst Economie: www.economie. fgov.be > Ondernemingen en zelfstandigen > Veiligheid van goederen en diensten > Springstoffen en feestvuurwerk. Voor het gebruik van vuurwerk bestaat er geen federale regelgeving die het afschieten ervan regelt. Dit betekent dat de gemeenten het gebruik van vuurwerk kunnen regelen via het gemeentelijk politiereglement. Als u vuurwerk wilt afsteken voor Nieuwjaar, een familiefeest, een trouw, hebt u een goedkeuring nodig van het schepencollege. Het niet naleven van deze verplichting kan worden beboet met een gemeentelijke administratieve sanctie, bijvoorbeeld een boete van euro 250. Sommige gemeentebesturen voorzien wel een uitzondering voor particulier vuurwerk op oudejaarsnacht en vervangen de vergunning dan door een meldingsplicht. Lees er dus op website van uw gemeente eerst het gemeentelijk politiereglement op na of stel de vraag aan de lokale politie. Welke verzekering tussenkomt als u toch schade berokkent, leest u verder in dit artikel onder 'Woonverzekering en familiale verzekering'. Als u een zaal huurt om te feesten gaat u best na of de zaaluitbater of verhuurder over de juiste verzekering beschikt: de 'objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing' is verplicht voor alle gelegenheden die openbaar toegankelijk zijn. Daarnaast hebt u als organisator ook een verzekering nodig die uw burgerlijke aansprakelijkheid dekt (zie 'Welke verzekering komt tussen?'). Als een vereniging een (nieuwjaars)feestje organiseert, dan loopt ook het afsluiten van de vereiste verzekering via die vereniging. En als u tijdens een feest schade toebrengt aan derden, zonder dat dit iets te maken heeft met het feit dat u organisator bent, kunt u rekenen op uw familiale verzekering. Ziekte- en hospitalisatie- verzekeringAls er lichamelijke letsels zijn komt, zoals gebruikelijk, via uw ziekenfonds eerst de ziekteverzekering tussen. Die neemt, op het remgeld na, de verzorgingskosten ten laste volgens de Riziv-barema's. Slachtoffers die een hospitalisatiepolis hebben - tegenwoordig hebben acht op de tien gezinnen er een - kunnen daar uiteraard een beroep op doen indien nodig. OngevallenverzekeringMinder ingeburgerd maar ook erg nuttig is de ongevallenverzekering. Die kunt u afsluiten enkel voor uzelf of voor het hele gezin. Er bestaan formules die forfaitaire vergoedingen voorzien die worden vastgelegd bij het onderschrijven van het contract en formules die de reële of volledige schade vergoeden. Zo'n verzekering treedt in actie zonder dat u moet wachten op uitsluitsel over de eventuele aansprakelijkheid van een derde. In het kader van de eindejaarsfeesten is zo'n verzekering nuttig als u bijvoorbeeld gewond raakt bij een fout gelopen vuurwerksessie. Of als u in het donker, bij het verlaten van een nieuwjaarsfeestje, op een natte of bevroren ondergrond ten val komt. Evenzeer als u bij een onstuimige danspartij een slechte val maakt waar u letsels aan overhoudt. WoonverzekeringSchade aan gebouw en meubilair door een brand is voor rekening van de woonverzekering (nog vaak brandverzekering genoemd). Brengt u door vuurwerk schade toe aan uw eigen woning, dan zal uw brandverzekeraar tussenkomen. Zelfs wanneer u geen vergunning hebt (en u die had moeten vragen aan de gemeente), tenzij expleciet in uw contract vermeld staat dat dit soort situaties uitgesloten zijn. Familiale verzekeringIs de schade aan een fout of onvoorzichtigheid van een derde te wijten, dan zal zijn/haar familiale verzekering die moeten vergoeden als het om een particulier gaat. Omgekeerd kan een slachtoffer een beroep doen op het luik rechtsbijstand in zijn familiale verzekering om zijn rechten te laten gelden tegen een aansprakelijke derde. Brengt u door vuurwerk per ongeluk schade toe aan de woning van uw buren, dan zal de brandverzekering van de buren tussenkomen. Hun verzekeraar heeft echter een verhaalrecht op derden die aansprakelijk zouden zijn voor de schade en zal dan bij u komen aankloppen om de vergoedingen te recupereren. In dat geval kunt u uw eigen familiale verzekeraar aanspreken voor de vergoeding van de schade die u hebt berokkend aan derden (in dit geval de buren). Verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffingGaat het om schade door brand of een ontploffing op een openbare plaats (horeca, feestzaal,...), weet dan dat de exploitant verplicht is een verzekering af te sluiten die een schadeloosstelling van de slachtoffers waarborgt zonder dat er een fout bewezen moet worden. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid organisatorEen verzekering BA Organisator kunt u afsluiten enkel voor een bepaald evenement of een bepaalde dag. Hoeveel zo'n verzekering kost, hangt af van de risicoanalyse, zeg maar van wat u op dat feestje of evenement allemaal van plan bent te doen. Zo speelt bijvoorbeeld het aantal verwachte personen een rol. De burgerlijke aansprakelijkheid van de organisator is echter pas in het geding als eerst een fout of een tekortkoming wordt bewezen. Voorbeeld: wanneer u in de feestzaal uitschuift over etensresten en ten val komt omdat niemand de vloer heeft gereinigd, kunt u de organisator hiervoor aansprakelijk stellen. De eindejaarsperiode is traditioneel ook de tijd van de Bob-campagnes. Niet zonder redenen sensibiliseert het BIVV rond het belang van je laten rijden door een Bob die niet drinkt. Alcohol blijft immers een boosdoener bij talrijke verkeersongevallen. Tijdens de feest- en weekendnachten speelt alcohol een rol in nagenoeg de helft van de ongevallen! Als u in staat van dronkenschap wordt bevonden na het veroorzaken van een ongeval beschikt uw autoverzekeraar over een verhaalrecht. Mogelijk moet u dan zelf opdraaien voor de vergoedingen die uw verzekeraar heeft uitgekeerd aan de tegenpartij. Wie dronken een verkeersongeval veroorzaakt moet soms jarenlang de schade afbetalen. Het verhaal bedraagt maximaal euro 31.000. GOED OM WETEN Dronkenschap is niet hetzelfde als alcoholintoxicatie. Het eerste betreft een algemene toestand die een politieagent kan vaststellen op basis van een aantal criteria (bijv. bloeddoorlopen ogen, wartaal en evenwichtstoornissen). Het tweede betreft louter het feit dat u bij een alcoholcontrole positief test. Naar gelang u 0,5 promille, 0,8 promille of meer alcohol in het bloed hebt, zal ook de boete en de eventuele veroordeling zwaarder zijn. Bovendien riskeert u vanaf 0,5 een kortdurende en vanaf 0,8 een langdurige intrekking van uw rijbewijs. Om uw zoon of dochter die nog niet lang met de auto rijdt te stimuleren om zeker niet dronken achter het stuur te kruipen, werd een extra maatregel uitgewerkt: wie positief blaast binnen de twee jaar na het behalen van het rijbewijs B moet terug naar het examencentrum. De omniumverzekering (die de schade dekt aan het eigen voertuig) zal niet optreden wanneer u te veel gedronken hebt (alcoholintoxicatie)! De BA-polis dekt de materiële schade van de tegenpartij en ook de lichamelijke schade van alle inzittenden in alle betrokken auto's of andere zwakke weggebruikers (fietsers, voetgangers), behalve die van de aansprakelijke bestuurder. Dit kan een probleem opleveren voor Bob wanneer hij een ongeval veroorzaakt met een wagen die niet van hem is. Voor de schade aan het voertuig waarmee Bob een ongeval veroorzaakt, moet men over een omniumverzekering beschikken en voor de eventuele letsels die Bob zelf oploopt heeft men een bestuurdersverzekering nodig. Zonder die verzekeringen dreigt Bob bij een ongeval waarbij hij in de fout ging te moeten opdraaien voor de kosten. Want wie een auto van iemand leent (ook al gebeurt dat met toestemming van de eigenaar) moet die auto in dezelfde staat teruggeven. Bob-waarborgEnkele verzekeraars hebben daarom een paar jaar geleden een Bob-waarborg aan hun dienstverlening toegevoegd. Die komt tussenbeide wanneer u een beroep doet op een andere (nuchtere) bestuurder in typische Bob-situaties, zoals na een feestje. Deze waarborg vergoedt bij Bob-ongevallen de materiële schade aan het bestuurde voertuig wanneer de eige-naar van de wagen niet omnium verzekerd is. En dit zonder bijkomende premie. Maar daarmee is de lichamelijke schade van Bob zelf nog niet gedekt. Daarvoor blijft een bestuurdersverzekering nodig. Koning winter kan soms onverbiddelijk uithalen. Dat hebben we vorige winter met z'n allen aan de lijve ondervonden: overstromingen in november, langdurige vrieskou en pakken sneeuw in januari, met als gevolg: heel wat schade aan gebouwen, voertuigen en wegen. Hopelijk zijn de weergoden deze winter wat milder gestemd. Met de hulp van Assuralia, bespreken we het verzekeringsaspect van winterse natuurfenomenen. In het verzekeringswezen wordt een onderscheid gemaakt tussen waterschade en overstromingen. Waterinsijpeling en vloeistoflekken in uw woning zijn gedekt door de waarborg 'waterschade', maar schade ten gevolge van een natuurevenement, zoals een overstroming, valt onder de waarborg 'natuurrampen'. De helft van de schadegevallen in het kader van de woningverzekering betreft waterschade. Uit de cijfers van Assuralia blijkt dat een geval van waterschade gemiddeld zo'n euro 1.500 bedraagt. Voorkomen is dus beter dan genezen. De meest voorkomende oorzaken van winterse waterschade zijn: aanhoudende regenbuien die, in combinatie met storm, waterinsijpeling veroorzaken via het dak. vrieskou. Wanneer het dagenlang bar koud is met temperaturen van -5 graden of lager neemt het risico op gesprongen waterleidingen toe, zeker wanneer de woning door afwezigheid (vakantie of ziekenhuisopname) onverwarmd achterblijft. lekken in verouderde, roestige leidingen. sneeuw op het dak. Sneeuw op het dakEen dikke laag opgehoopte sneeuw kan water- en/of dakschade veroorzaken. Wist u dat een sneeuwlaag van 10 cm dik over een oppervlakte van 10 m2 ongeveer 200 kg weegt? Geen wonder dus dat na de veelvuldige sneeuwbuien van januari 2011 (vooral platte) daken van woningen, feestzalen of aangebouwde ruimtes van KMO's het begeven hebben, met zware schadekosten tot gevolg. Sneeuw op de stoepIn de meeste gemeenten zijn er reglementen van toepassing over het sneeuwruimen van de stoep. Als u geen tijd of motivatie vindt om uw stoep sneeuwvrij te maken is de kans op een berisping of een sanctie vanwege de gemeente nogal klein. Wanneer een voetganger door een ijsplek onder niet geruimde sneeuw ten val komt en een been breekt op uw stoep, dan zult u hiervoor aansprakelijk worden gesteld. U kunt dus maar beter over een familiale verzekering beschikken die de schade van de (gevallen) derde vergoedt. Sneeuw op straatWanneer de rijomstandigheden en de veiligheid op de weg te zeer lijden onder sneeuwbuien of ijzelvorming, gaat het aantal verkeersongevallen onvermijdelijk de hoogte in. Gelukkig beperkt het zich meestal tot blikschade omdat de weersomstandigheden ons nu eenmaal tot trager rijden dwingen. Geen vermijdbare risico's nemen is hier de boodschap. Wie de auto niet absoluut nodig heeft, laat hem beter op stal. De woonverzekering vergoedt de schade die door het water is ontstaan aan muren, vloeren en vaste delen van de woning. Wie ook zijn inboedel heeft laten verzekeren, kan uiteraard ook schadeclaims indienen voor beschadigde tapijten, meubelen of apparaten. Verder regelt de woonverzekering de zogenaamde 'reddingskosten' die snel door de verzekerde gemaakt worden om een schadegeval te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Ze dekt tevens de opsporingskosten en herstellingskosten (openbre- ken en herstel achteraf van muren, vloeren, plafonds...) om een lek in een ingemetselde leiding op te sporen en te herstellen. Ook de eventuele schade veroorzaakt door huiszwam - een hardnekkige schimmel die zich in de woning kan installeren na een waterschadegeval - wordt vergoed. LET OP! Worden zelden gedekt: de herstelling van toestellen die te lijden kregen onder het schadegeval (kapotte wasmachine, stukgevroren verwarmingsinstallatie,...) , de herstelling van daken waarlangs regenwater of sneeuw binnengesijpeld is, tenzij de dakpannen zijn weggewaaid tijdens een storm (wat onder de waarborg stormschade valt). GOED OM WETEN Wanneer het dak het begeeft onder de sneeuwdruk zal de woonverzekering ook hiervoor tussenbeide komen. Maar let op, laat de sneeuw niet ophopen tegen uw gevel, raam of deur. Neerwaartse waterinsijpeling door het dak is wel een gedekt risico; zijwaartse insijpeling is dat meestal niet in de woonverzekering! Als u door de wintertoestand op de weg tegen een muurtje of een ander voertuig knalt, vergoedt uw burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering - een onderdeel van de verplichte autoverzekering -, zoals bij elk ander ongeval dat u veroorzaakt, de schade aan de tegenpartij. Wie enkel eigen materiële schade oploopt, heeft een omniumverzekering nodig. De grote of volledige omnium vergoedt, conform het contract, alle schade die uw eigen voertuig heeft opgelopen. De kleine of beperkte omnium bevat een aantal zeer nuttige waarborgen, zoals diefstal, storm, hagel of overstroming. Naar verluidt 20 tot 25% van de gewone personenvoertuigen - officieel de categorie 'Toerisme en zaken' genoemd - is verzekerd via een volledige omnium, 40 tot 45% (de 20% tot 25% volledige omnium inbegrepen) is verzekerd via een beperkte omnium. Als iemand een arm of been breekt op uw voetpad omdat het er slecht bijligt door sneeuw of ijs, kunt u een beroep doen op de familiale verzekering die uw aansprakelijkheid dekt. Peter Wiels en Annemie Goddefroy