Huurt u een wagen in Europa, dan is de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA) automatisch inbegrepen (in meer exotische landen is ze niet altijd verplicht). Deze verzekering dekt de schade die u met de wagen aan derden berokkent. De meeste verhuurmaatschappijen voorzien standaard ook een dekking voor eigen schade. Ze rekenen wel een franchise aan die aardig kan oplopen: euro 1.000 voor een kleine gezinswagen, type Ford Focus. Hoe kunt u een franchise vermijden? En welke extra verzekeringen zijn een aanrader?
...

Huurt u een wagen in Europa, dan is de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA) automatisch inbegrepen (in meer exotische landen is ze niet altijd verplicht). Deze verzekering dekt de schade die u met de wagen aan derden berokkent. De meeste verhuurmaatschappijen voorzien standaard ook een dekking voor eigen schade. Ze rekenen wel een franchise aan die aardig kan oplopen: euro 1.000 voor een kleine gezinswagen, type Ford Focus. Hoe kunt u een franchise vermijden? En welke extra verzekeringen zijn een aanrader? Deze verzekering - meestal aangeduid met de Engelse afkorting CDW - dekt de schade aan derden én de materiële schade aan de huurauto, maar kent wel een aantal uitsluitingen (zoals schade ontstaan op onverharde wegen). En er is de franchise. VOORBEELD Rijdt u op Sardinië drie dagen rond met een Ford Focus van een bekende verhuurmaatschappij, dan betaalt u hiervoor euro 173. In de prijs is de BA en een omniumverzekering, inclusief het risico diefstal, begrepen. Voor de schade aan de huurauto (bij eigen fout) zal u euro 1.100 worden aangerekend en als dit voertuig gestolen wordt euro 1.800. Vindt u die bedragen te hoog, dan kunt u de genoemde franchises afkopen door een Super Cover af te sluiten tegen euro 27 per dag. Uw totale besteding klimt hierdoor voor drie dagen huurwagen van euro 173 naar euro 254. Soms is er een basisdekking diefstal inbegrepen in de verhuurprijs. In sommige landen als Italië is deze verzekering namelijk verplicht voor huur- wagens. Huurwagens worden niet vaker gestolen dan eigen voertuigen, maar het risico op diefstal uit het voertuig (vaak met glasbraak) is wel groter in bepaalde landen of steden. Dus toch best een diefstalverzekering nemen voor euro 15 tot euro 20 extra per dag. Een ongeval heeft vaak niet enkel materiële schade tot gevolg. De kostprijs van lichamelijke letsels kan ook hoog oplopen. Dan kan een persoonlijke verzekering of een verkeersongevallenverzekering nuttig zijn. VOORBEELD Bij de huur van diezelfde Ford Focus in Sardinië kunt u voor zo'n euro 8 per dag een persoonlijke verzekering nemen die voor inzittenden bepaalde sommen uitkeert in geval van overlijden of blijvende invaliditeit, alsook een vergoeding voorziet voor ziekenwagen, medische kosten (begrensd tot euro 3.000) en ziekenhuisopname (euro 50 per dag, maximaal euro 1.000). Behalve Frankrijk is België het enige land waar de passagiers van een voertuig automatisch en volledig vergoed worden zoals de andere 'zwakke weggebruikers', voetgangers en fietsers, ongeacht wie aansprakelijk wordt gehouden. In de meeste andere landen worden uw passagiers dus niet of minder vergoed (en uzelf ook niet) als u in fout bent. Deze persoonlijke verzekering is best nuttig, tenzij u en uw reisgezellen zich al degelijk verzekerd voelen via andere polissen (hospitalisatieverzekering, reisbijstandsverzekering). U kunt ook opteren voor een verkeersongevallenverzekering. Er bestaan verschillende formules: polissen die vergoedingen voorzien gebaseerd op de reële schade en polissen die forfaitaire vergoedingen voorzien. Pierre Bontinck