Een weldoende nachtrust? Ongeveer de helft v...

Een weldoende nachtrust? Ongeveer de helft van de mensen ondervindt grote moeite om dat te realiseren. Opmerkelijk gevolg: bij één op de vijf zorgt dat overdag voor angst, wat vervolgens weer een invloed heeft op de slaap.