l Zodra u met pensioen bent, stuurt de pensioendienst rechtstreeks een attest door naar het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), die uw ziekenfonds op de hoogte brengt. Om uit te maken of u vanaf dan recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming (vaak omschreven als het WIGW-statuut), is een inkomensonderzoek noodzakelijk. Voor dit recht mag de som van uw roerend en onroerend inkomen namelijk niet hoger liggen dan euro12.732,29 per jaar, een bedrag dat wordt verhoogd met euro2357,09 per persoon ten laste.
...