Van een vakantie in het buitenland brengt u meestal mooie souvenirs mee. Maar soms zit het tegen en hebt u of een familielid dringende medische zorg nodig of komt er zelfs een hospitalisatie aan te pas. Tot hoever kunt u rekenen op uw Belgisch ziekenfonds? En neemt u best een reisbijstandsverzekering? Pertinente vragen nu recent is gebleken dat sommige ziekenhuizen in een aantal typische vakantielanden - Spanje, Turkije en Griekenland - onmiddellijke betaling eisen.
...

Van een vakantie in het buitenland brengt u meestal mooie souvenirs mee. Maar soms zit het tegen en hebt u of een familielid dringende medische zorg nodig of komt er zelfs een hospitalisatie aan te pas. Tot hoever kunt u rekenen op uw Belgisch ziekenfonds? En neemt u best een reisbijstandsverzekering? Pertinente vragen nu recent is gebleken dat sommige ziekenhuizen in een aantal typische vakantielanden - Spanje, Turkije en Griekenland - onmiddellijke betaling eisen. Bij een gezondheidsprobleem in het buitenland is uw Belgisch ziekenfonds uw eerste partner in nood. Zorg er daarom voor uw vertrek voor dat u in orde bent. Informeer ook bij uw ziekenfonds hoe uitgebreid de tussenkomst is in het land waar u naartoe reist. Sommige ziekenfondsen vragen dat u een nog bredere dekking neemt, bovenop de al verplichte aanvullende ziekteverzekering, die ruimer tussenkomt in geval van ziekte of ongeval in het buitenland. Denk eraan om voor uw vertrek uw Europese Ziekteverzekeringskaart aan te vragen. Wat? In het buitenland hebt u niets aan uw SIS-kaart. U hebt een Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) nodig. Deze kaart vervangt al sinds 2004 het vroegere E111-formulier. De kaart vormt het bewijs dat u in orde bent met de ziekteverzekering in België en geeft recht op terugbetaling van gezondheidskosten door het buitenlandse ziekenfonds. U wordt gelijkgesteld met een patiënt van dat land. U zult dus terugbetaling krijgen op basis van de buitenlandse wetgeving. Hoe? Als u in orde bent met de ziekteverzekering, kunt u de kaart gratis krijgen bij uw ziekenfonds. Bij sommige ziekenfondsen kunt u ze ook online aanvragen. Vraag ze hoe dan ook tijdig aan. De EZVK is individueel en op naam. Elk lid van uw reisgezelschap heeft er dus een nodig, ongeacht zijn leeftijd. Geldigheid? De kaart wordt in België afgeleverd en is twee jaar geldig in alle landen van de Europese Unie, evenals Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Macedonië, en voor dringende medische zorg ook in Australië. TIP. Houd altijd het origineel van uw EZVK bij. Indien nodig, zal de buitenlandse instelling een kopie maken. WEETJE. De EZVK geldt niet voor geplande zorg in het buitenland! Sinds januari 2012 moeten alle ziekenfondsen hun leden verplicht een aanvullende ziekteverzekering laten nemen. Bent u in orde met die bijdrage, dan geniet u van bijstand in het buitenland via Mutas (vroeger EuroCross) of Mediphone Assist (Onafhankelijke Ziekenfondsen). 1. MutasWat? Mutas is de alarmcentrale van de christelijke, socialistische, liberale en neutrale ziekenfondsen, en organiseert medische bijstand in het buitenland in het kader van de aanvullende verzekering. De dienst is 7 dagen op 7, 24 uur op 24 bereikbaar. U vindt het nummer op de achterkant van uw EZVK. Geldigheid? U kunt overal ter wereld een beroep doen op Mutas, behalve wanneer u zich naar een risicogebied begeeft. Om te weten of uw bestemming risicovol is, kunt u een kijkje nemen op de website van de FOD Buitenlandse Zaken (zie Adressen en websites, p. 65). Sommige ziekenfondsen beperken het aantal landen waar ze bijstand verlenen. Informeer dus vooraf! WEETJE. Mutas verleent in principe geen bijstand als u meer dan 3 maanden in het buitenland verblijft. In welke gevallen? Mutas staat u bij in geval van ongeval of onvoorziene ziekte in het buitenland. De alarmcentrale zorgt niet enkel voor medische bijstand en repatriëring, maar biedt ook administratieve hulp. De dienstverlening bestaat o.a. uit: advies en begeleiding van de patiënt en zijn gezin ter plaatse, en van de familie in België contact en overleg met het ziekenhuis of de arts ter plaatse medische feedback versturen van de nodige documenten en betaling van de medische kosten indien nodig organisatie van een repatriëring indien medisch noodzakelijk bij overlijden: overbrengen van het stoffelijk overschot naar België. LET OP. Mutas verleent enkel bijstand voor dringende en onvoorziene medische zorg. Verloren bagage, huisdieren, autopech, repatriëring van uw wagen,... zijn niet in de bijstand opgenomen. Wilt u bijstand op dit vlak, dan moet u een reisbijstandsverzekering nemen (zie Reisbijstand, p. 64). Binnen welke termijn? Bij een hospitalisatie of bij dialyse moet u Mutas verwittigen binnen de 48 uur. Zo niet wordt de tussenkomst beperkt tot € 125. Ook in alle andere gevallen raden wij u aan om zo vlug mogelijk Mutas te bellen, ongeacht de aard of het bedrag van de medische kosten. Er wordt altijd een vrijstelling aangerekend van € 25, behalve in geval van hospitalisatie. 2. Mediphone AssistDe Onafhankelijke Ziekenfondsen, die zeven ziekenfondsen groeperen waaronder Euromut, Securex en Partena, hebben hun eigen alarmcentrale: Mediphone Assist. Aangesloten verzekerden die in orde zijn met hun bijdragen voor de aanvullende verzekering kunnen een beroep doen op deze centrale. Zoals bij Mutas, is de dienstverlening van Mediphone Assist beperkt tot Europa en de landen rond de Middellandse Zee. Mediphone Assist verstrekt o.a. medisch en administratief advies, contacteert de familie en zorgverleners, organiseert een medisch noodzakelijke repatriëring, verleent betalingsgaranties bij ambulante verzorging na een wintersportongeval, een ziekenhuisopname van minstens één overnachting en bij dialyse en zuurstoftherapie. Binnen de 48 uur moet u de bijstandcentrale Mediphone Assist bellen op nummer ? +32(0)2 778 94 94. De centrale is 7 dagen per week, 24 uur per dag te bereiken. LET OP. Net als bij Mutas zijn enkel de medische kosten en de repatriëring van de patiënt gedekt. Wilt u ruimere bijstand, dan moet u een reisbijstandsverzekering nemen (zie verder). EEN GOEDE RAAD. Als u een alarmcentrale belt, houd dan uw aansluitingsnummer bij het ziekenfonds (staat op uw kleefvignet) of uw rijksregisternummer (achteraan op uw identiteitskaart) bij de hand. Neem minstens een maand voor u op reis vertrekt contact op met uw alarmcentrale als u weet dat u in het buitenland medische zorg nodig hebt. Als u met uw (klein)kinderen de grens oversteekt, hebben ze hun Kids-ID nodig (jonger dan 12 jaar) of hun identiteitskaart (ouder dan 12 jaar) en eventueel een paspoort of visum, naargelang het land dat u bezoekt. Op www.diplomatie.be > Op reis in het buitenland > Reisdocumenten vindt u op basis van de bestemming, de leeftijd van het kind en de duur van uw verblijf welke documenten nodig zijn. Op het vlak van gezondheid hebt u een EZVK nodig van uw (klein)kind, die op zijn/haar naam staat. Kijk na of ze nog geldig is en vraag zo nodig tijdig een nieuwe aan! EEN GOEDE RAAD. Neem een kopie mee van het gezondheidsboekje van uw (klein)kind. Zo beschikt u over alle gegevens betreffende vaccins, allergieën en andere medische problemen. Vergeet ook uw reisapotheek voor kleine ongevalletjes niet! Als uw vakantiebestemming buiten Europa ligt, hebt u er nog meer baat bij u vooraf te informeren bij uw ziekenfonds naar de dekking bij ziekte en/of hospitalisatie. Daarbij zijn twee scenario's mogelijk. 1. U reist naar een land dat met België een overeenkomst heeft geslotenReist u naar Algerije, Tunesië, Turkije, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Kosovo en Montenegro, dan hebt u dezelfde toegang tot de gezondheidszorg en hetzelfde recht op terugbetaling als een inwoner van dat land. U moet wel een apart verblijfsdocument opvragen bij uw ziekenfonds. Bij sommige ziekenfondsen kunt u dit ook online bestellen. Reist u naar Marokko, dan zult u pas terugbetaling krijgen bij uw terugkeer in België en volgens de Belgische tarieven. Sinds september 2009 heeft België ook een overeenkomst met Australië. Op vertoon van uw paspoort en uw EZVK zult u terugbetaling krijgen voor dringende zorg, in het kader van het Australische Medicaresysteem. 2. U reist naar een land dat geen overeenkomst heeft met België U zult enkel terugbetaling krijgen bij een dringende hospitalisatie en aan het in België geldende tarief. U moet daarvoor alle originele facturen van de medische kosten die u betaalde, aan uw ziekenfonds bezorgen.Niemand is verplicht een aparte reisverzekering te nemen, maar deze verzekering kan wel een welkome aanvulling zijn op de dekking door het ziekenfonds. Veel reizigers vetrekken zonder aparte reisverzekering omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze al voldoende verzekerd zijn via hun ziekenfonds. In samenwerking met hun alarmcentrale (Mutas of Mediphone Assist) bieden de ziekenfondsen inderdaad ook reisbijstand in het kader van hun aanvullende verzekering (zie eerder). De prijs daarvan zit begrepen in de bijdrage voor de aanvullende verzekering. Weet wel dat de dekking die het ziekenfonds biedt vaak minder uitgebreid is dan die via een reisbijstandsverzekering van een verzekeringsmaatschappij. Bovendien is in de reisbijstand van de ziekenfondsen enkel de bijstand aan personen gedekt, niet die voor voertuigen. Als u niet met de wagen reist én naar een land vertrekt waar uw ziekenfonds effectief bijstand verleent, is het dus best mogelijk dat de reisbijstand via uw ziekenfonds voldoende is. Informeer u vooraf! De term reisverzekering overkoepelt drie soorten verzekeringen: de reisbijstand, de annulerings- en de bagageverzekering. Naargelang het luik dat u hebt ondertekend, kunt er dus een beroep op doen wanneer u door een familiaal probleem uw reis moet annuleren of wanneer uw bagage verloren of gestolen is. Maar het is vooral de reisbijstand die het meest wordt genomen. Dan komt de verzekeraar tussen in geval van autopech, ongeval en gezondheidsproblemen. De reisbijstandsverzekering omvat twee delen: bijstand aan personen en bijstand aan voertuigen. In het kader van dit dossier, staan we enkel stil bij het luik 'bijstand aan personen'. Wat is gedekt? Naast de persoon die het contract afsluit, dekt de verzekering ook degenen die onder hetzelfde dak wonen (echtgenoot of samenwonende partner, kinderen, ouders). De beste contracten dekken onder bepaalde voorwaarden ook kinderen die niet meer bij de verzekerde wonen (bijvoorbeeld enkel als ze nog ten laste zijn). Wat? In het kader van de bijstand aan personen dekt de verzekeraar het verschil tussen het bedrag van de medische kosten in het buitenland en het bedrag dat het ziekenfonds terugbetaalt. De meeste verzekeraars zorgen ook voor rechtstreekse betaling ter plaatse, zodat de verzekerde niets moet voorschieten. Als het om medische redenen nodig is, zult u op kosten van de reisbijstandsverzekeraar worden gerepatrieerd. Het is ook mogelijk dat uw contract voorziet in een vervangchauffeur voor als u zelf (door een gebroken been bijvoorbeeld) niet meer in staat bent om de terugrit met de auto aan te vatten. LET OP. De tussenkomst van de verzekeraar is altijd geplafonneerd tot een maximumbedrag, dat bepaald wordt in uw overeenkomst. Bovendien bevatten alle overeenkomsten uitsluitingen. De belangrijkste uitsluiting is die wegens een vooraf bestaande ziekte. Risicovolle activiteiten, zoals deelnemen aan wedstrijden met motorvoertuigen, zijn evenmin gedekt. Kijk dus goed uit vooraleer u uw handtekening onder het contract plaatst. Waar? Alle contracten bieden dekking in de Europese landen. De meeste bieden ook dekking in België, maar soms is een minimale afstand van bijv. 10 km van uw woning vereist. Meestal bent u ook buiten Europa gedekt, mits eventueel een premiesupplement. En net zoals de ziekenfondsen, sluiten bepaalde verzekeringsmaatschappijen risicolanden of oorlogsgebieden uit. Eén of meerdere reizen? U kunt een bijstandscontract sluiten voor één reis, maar er bestaan ook polissen die alle reizen die u in een bepaald jaar onderneemt, dekken. EEN GOEDE RAAD. Noteer het nummer van uw reisbijstandsverzekeraar ook in uw gsm. Zo hebt u het altijd bij de hand. En het is altijd handig als u meteen ook uw contractnummer kunt geven. Jocelyne Minet112 is het gratis noodnummer wanneer u in de Europese Unie dringend medische hulp of hulp van de politie of brandweer nodig hebt Hebt u een hospitalisatieverzekering via het werk? Informeer of ze dekking biedt bij hospitalisatie in het buitenland.