Tik het woord 'gezondheid' in op een zoekmachine zoals www.google.be en u krijgt meer dan 26 miljoen resultaten... en dan hebt u alleen maar op Nederlandstalige websites gezocht! Gezondheid is dus waanzinnig populair op het wereldwijde web. Maar hoe kunt u het kaf van het koren scheiden? Zonder de ambitie te hebben volledig te zijn, presenteren wij u op deze pagina's een beperkte selectie (88 websites) uit het miljoenenaanbod. Allemaal in het Nederlands (tenzij anders vermeld), betrouwbaar én begrijpelijk. Maar, dit moet heel duidelijk zijn: het is en blijft een hoogst persoonlijke keuze, met slechts één ambitie: u te helpen bij uw zoektocht naar de meest correcte informatie.
...

Tik het woord 'gezondheid' in op een zoekmachine zoals www.google.be en u krijgt meer dan 26 miljoen resultaten... en dan hebt u alleen maar op Nederlandstalige websites gezocht! Gezondheid is dus waanzinnig populair op het wereldwijde web. Maar hoe kunt u het kaf van het koren scheiden? Zonder de ambitie te hebben volledig te zijn, presenteren wij u op deze pagina's een beperkte selectie (88 websites) uit het miljoenenaanbod. Allemaal in het Nederlands (tenzij anders vermeld), betrouwbaar én begrijpelijk. Maar, dit moet heel duidelijk zijn: het is en blijft een hoogst persoonlijke keuze, met slechts één ambitie: u te helpen bij uw zoektocht naar de meest correcte informatie. www.gezondheid.be Belicht een ruime waaier van gezondheidsonderwerpen met zowel actueel nieuws als dossiers over gezond leven en ziekte, behandelingen en specifieke operaties. Met diverse forums. www.gezondmail.be De website van de dienst Gezondheidsbevordering van de Socialistische Mutualiteiten over gezonder gaan leven. U kunt folders en brochures raadplegen en downloaden, én een persoonlijke vraag stellen aan een diëtiste. www.merckmanual.nl De Merck Manual is een vermaard medisch naslagwerk dat ook via het internet kan geraadpleegd worden. De informatie over meer dan 3000 aandoeningen is overzichtelijk ingedeeld. Met uitgebreide trefwoordenlijst en snelle zoekfunctie. www.ziekenhuis.nl Hier staan ziektebeelden alfabetisch gerangschikt, telkens met de vermelding van het specialisme waartoe ze behoren. Verder vindt u een medisch woordenboek en heel wat filmpjes, bijv. over ballondilatatie of wat er precies gebeurt bij een hernia. www.consumed.nl Interessant Nederlands repertorium van ziekten en klachten. Via het dagnieuws kunt u de medische actualiteit volgen. www.operatieinfo.nl Nog een site met heel wat informatie over diverse heelkundige ingrepen. Maar schrik niet als u op het tabblad Operatie in beeld klikt, want sommige foto's zijn vrij expliciet. www.orthopedie-torhout.be Site van de orthopedisten van een ziekenhuis in Torhout. Onder het tabblad Ingrepen vindt u zeer duidelijke en volledige informatie over orthopedische operaties (aan gewrichten, gewrichtsstructuren en botten). www. vacciweb.be Volledige informatie over alle aandoeningen waartegen een vaccinatie mogelijk is, over welke vaccinaties u nodig hebt per (vakantie)land en waar u deze kunt laten uitvoeren. www.itg.be Website van het Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde met onder de hoofding Reisgeneeskunde alle mogelijke informatie die u nodig hebt om perfect voorbereid aan een reis te beginnen. www.oivo.be Het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties besteedt ook aandacht aan gezondheidsthema's: publicaties over roken en rookstop, over de prijzen van geneesmiddelen, een studie over producten tegen insecten en ongedierte,... www.vig.be Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie biedt degelijke informatie over tabakpreventie, voeding en gezond bewegen. http://users.ugent.be/~rvdstich/eugloss/welcome.html Dé bron als u verveeld zit met de naam van een ziekte of een orgaan in een vreemde taal. Telkens krijgt u zowel de wetenschappelijke benaming als de populaire. Zoekt u de verklaring van een term in het Nederlands, dan vervangt u in het internetadres welcome.html door NE/lijst.html www.influenza.be Uitgebreide overheidssite over griep: zowel over de jaarlijks weerkerende seizoensgriep, als de vogelgriep én de manieren waarop u zich ertegen kunt beschermen. www.antibiotics-info.be Nog een overheidssite, maar ditmaal één die wil sensibiliseren voor een correct gebruik van antibiotica, onder meer door af te rekenen met een aantal misvattingen. www.beldonor.be Alles wat te maken heeft met orgaandonatie, inclusief een downloadbaar formulier om u als orgaandonor te melden en een formulier om uw weigering voor het afstaan van organen te laten registreren bij de gemeente. www.cardiologischeliga.be De Belgische cardiologische Liga belicht alle aspecten van hart- en vaatziekten en de preventie ervan. Onder Leven met vindt u adressen van clubs waar hartpatiënten begeleid aan lichaamsbeweging kunnen doen. www.brailleliga.be Alle diensten van de Brailleliga (voor blinden en slechtzienden). www.blindenzorglichtenliefde.be Overzicht van de diensten van Blindenzorg Licht en Liefde met ook uitgebreide informatie over de toegankelijkheidsvoorwaarden voor gebouwen en wegen voor mensen met visuele beperkingen. www.bvo-abo.be De website van de Belgische Vereniging van Osteoporosepatiënten met informatie over preventie, diagnose en behandeling. www.borstkanker.net Zeer degelijke en uitgebreide site, opgezet door een patiënte die intussen kan rekenen op de hulp van een uitgebreid team van specialisten. Ook met nieuwe en bijgewerkte info. www.brandwonden.be Info voor brandwondenpatiënten en een overzicht van de activiteiten van de Belgische Brandwonden Stichting, maar ook nuttige tips voor de preventie van brand en brandwonden. www.dementie.be Deze site groepeert zowat alle informatie over dementie. Onder de rubriek Basisinformatie leest u wat dementie is en welke benadering de voorkeur geniet, in de rubriek Kenniscentrum wordt alles verder uitgewerkt aan de hand van een logisch classificatiesysteem. Met ook een activiteitenkalender van praatcafés en familiegroepen en links naar de Vlaamse Alzheimerliga en de expertisecentra dementie in Vlaanderen. www.ligue-depression.org/lbd-bld/vl/index.html Site van de Belgische Liga van de Depressie met heel wat praktische tips en informatie in een begrijpelijke vraag&antwoordformule. www.prostaat.nl Nederlandse site met een massa informatie over de prostaat en mogelijke problemen daarmee. www.psoriasis-vl.be Website waarop de Psoriasis Liga Vlaanderen in 20 vragen en antwoorden een beeld schetst van deze huidziekte. Met diverse forums om van gedachten te wisselen. www.cancer.be De Stichting tegen kanker steunt wetenschappelijk onderzoek én biedt gezondheidsvoorlichting voor iedereen. Ook het sociale dienstenpakket voor kankerpatiënten wordt uitgebreid en begrijpelijk toegelicht. www.kanker.net Veel, overzichtelijk voorgestelde informatie van de Vlaamse Liga tegen Kanker. Zowel het aspect preventie komt aan bod als de activiteiten van de Liga en publicaties die u op papier kunt bestellen of downloaden. www.strokenet.be Stroke is de jonge Belgische patiëntenvereniging tegen cerebrovasculaire accidenten, beter gekend als beroerte of hersentrombose. Naast de rubrieken over risicofactoren, preventie en symptomen, krijgt u ook informatie over het leven na een CVA. www.beroerte.org Hier wordt duidelijk uitgelegd wat een beroerte is, wat de risicofactoren zijn, de preventiemogelijkheden, de behandeling en de gevolgen. www.diabetes-vdv.be Alle, ook de meest actuele informatie over suikerziekte door de Vlaamse Diabetes vereniging. Specifiek materiaal voor suikerzieken via de site bestellen, kan. www.parkinsonliga.be Veel info over de activiteiten van de Vlaamse Parkinson Liga. Met heel summiere informatie over de ziekte zelf, tenzij u de vijf Engelstalige videofilmpjes bekijkt. www.reumaliga.be Uitstekende website van de Vlaamse Reumaliga met een antwoord op al uw vragen. Alle reumatische ziektebeelden komen aan bod. www.diagnosems.be 'Leef je leven' is de slogan van deze nieuwe website voor patiënten met multiple sclerose. U kunt een zestal brochures downloaden of bestellen. www.ms-sep.be De website van de Multiple Sclerose Liga Vlaanderen met uitgebreide informatie over deze ziekte en haar behandelingsmogelijkheden, vragen over de aanpassing van woning, de wagen, de werkplek,... Plus alles over de groepswerking van de vereniging, verspreid over heel Vlaanderen. www.bestraling.com Onmisbare site voor wie tijdens een kankerbehandeling bestraling moet ondergaan. Vooral interessant: de rubriek FAQ (vaakst gestelde vragen) en het document dat u kunt downloaden met 13 vragen aan uw radiotherapeut. www.aavlaanderen.org Site over de werking van de Anonieme Alcoholisten Vlaanderen. www.al-anonvl.be Website waar familieleden van mensen die met een alcoholverslaving kampen veel steun en informatie vinden. www.druglijn.be Info over drugs en druggebruik (met inbegrip van pillen) zowel voor verslaafden als voor hun omgeving. Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet terugvindt, dan kunt u die in alle anonimiteit stellen. www.sensoa.be Informatie van het Vlaams service- en expertisecentrum voor seksuele gezondheid en hiv over seksualiteit, geboorteregeling, seksueel misbruik, seksueel overdraagbare aandoeningen en aids. www.palliatief.be Biedt informatie over palliatieve zorg en over de 15 Vlaamse netwerken Palliatieve Zorg, elk met een ondersteuningsequipe. www.rws.be De vereniging Recht op Waardig sterven biedt informatie over het levenstestament en de wilsbeschikking inzake euthanasie en de euthanasiewet. www.leif.be Veel info over euthanasie op deze website van het Levenseinde Informatie Forum, onder meer over Leifartsen en Leifnurses (artsen en verpleegkundigen die een opleiding hebben gevolgd in verband met de problematiek van euthanasie) en de mogelijkheden van palliatieve zorg in Vlaanderen. www.nice-info.be Interessante Vlaamse website van het Voedingsinformatiecentrum Nice, met wetenschappelijke informatie over alle aspecten van voeding en gezondheid. Naast de talrijke artikels, ook de Tip van de week. www.mijnvoedingsplan.be Site van de Belgische overheid met tips en informatie voor een gezonde eetgewoonte en levensstijl, bedoeld om mensen te sensibiliseren i.v.m. overgewicht en zwaarlijvigheid. Met o. m. een 64-pagina's tellende gids over gezonde voeding en het spel Eetniealles. www.favv.be Informatie van het Voedsel-agentschap voor wie bekommerd is over de voedselveiligheid. Met interessante brochures onder de hoofding Publicaties. www.healthandfood.be Het online- magazine Health and Footh, plus nieuwsberichten over voeding en gezondheid. www.eufic.org Website van The European Food Information Council over gezonde voeding en levensstijl, helaas alleen in het Duits, Engels, Frans, Spaans en Italiaans beschikbaar, maar wel uiterst actueel en degelijk. www.geestelijke-gezondheid.be De Vlaamse vereniging Geestelijke Gezondheidszorg is een onafhankelijke vereniging die informatie biedt, destigmatiseert en opkomt voor de rechten van de patiënten en hun omgeving. Bij Informatie over ziektebeelden vindt u alles over angststoornissen, depressie, schizofrenie,... www.theseas.be Een informatiesysteem waar u online kunt zoeken naar hulpverleningsstructuren in de geestelijke gezondheidszorg, nuttige adressen én een definitie van termen die regelmatig gebruikt worden. www.similes.be Info voor gezinsleden van personen met psychische problemen: advies over de ziektebeelden en getuigenissen van mensen die het hebben meegemaakt. http://users.skynet.be/oase/index.html Op deze website van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Oase uit Dendermonde vindt u de adressen van alle centra voor geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen en verneemt u ook wat u ervan mag verwachten. www.fitinjehoofd.be Website van de Vlaamse overheid rond geestelijke gezondheid, met 10 stappen om u fit in uw hoofd en goed in uw vel te voelen. www.tele-onthaal.be Informatie over de werking van Tele-Onthaal, op bepaalde dagen en uren kunt u ook chatten. www.zelfmoordpreventie.be Site van het Centrum ter Preventie van Zelfmoord om u een beter begrip van zelfdoding te geven, met informatie over zelfmoord en de preventie ervan en over de werking van het Centrum. www.vfg.be Uiteenlopende informatie van de vereniging voor personen met een handicap voor mensen met diverse handicaps: hulpmiddelen, mobiliteit, tegemoetkomingen van de overheid, aangepast wonen,... www.vlafo.be Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, kortweg het Vlaams Fonds, biedt informatie over wonen, leren en werken, vrije tijd en mobiliteit voor mensen met een handicap, maar ook zeer specifieke gegevens over hulpmiddelen en over het Persoonlijk Assistentie Budget (PAB). Onder Publicaties vindt u onder meer de tekst van het boek Handinfo dat een overzicht geeft van bestaande structuren en organisaties in Vlaanderen en Brussel, van de regelgeving en procedures. http://handicap.fgov.be/nl/ De website van de directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met o.m. info over verhoogde kinderbijslag, tegemoetkomingen, sociale en fiscale voordelen. www.vlibank.be Databank over hulpmiddelen voor personen met een motorische, visuele, gehoor- of spraakhandicap. Er bestaan in Vlaanderen diverse diensten die thuiszorg voor zieken en gehandicapten ondersteunen. Zij bieden een ruime waaier van diensten. Meer informatie vindt u op de websites van de diverse diensten: www.ctz.be www.familiehulp.be www.familiezorg.be www.familiezorg-wvl.be www.mantelzorg.be www.otv.be www.villersvzw.be www.belgopocket.be/nl/gezondheid.php Een initiatief van de federale overheid met informatie over diverse onderwerpen die met gezondheid te maken hebben, gaande van gezond eten over medische honoraria en de maximumfactuur, tot levenseinde en zelfmoord. www.riziv.be De site van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, waar u onder de hoofding Sociaal verzekerden kunt kiezen uit een aantal op uw maat gesneden thema's zoals de terugbetaling van prestaties, de Europese kaart enz. www.health.fgov.be Website van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu: zowel actualiteit als meer algemene informatie over gezondheid, voedselveiligheid, gezondheidszorg en geneesmiddelen. www.fmp-fbz.fgov.be Het Fonds voor Beroepsziekten biedt informatie over de diverse formaliteiten die u moet vervullen als u het slachtoffer wordt van een erkende beroepsziekte. www.who.int De website van de Wereld Gezondheids Organisatie (Frans, Russisch, Spaans, Engels... maar geen Nederlands). Onder Health topics vindt u een alfabetisch register met gezondheidsonderwerpen waarover deze site meer informatie biedt. http://ec.europa.eu/health-eu/index_nl. htm Gloednieuwe Nederlandstalige gezondheidsportaal van de Europese Unie met een ruim aanbod aan informatie over gezondheidskwesties en -activiteiten op Europees en internationaal niveau. www.vlaanderen.be/welzijnengezondheid Portaalsite van het Vlaams departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. U kunt onder de hoogding Gezondheid doorklikken naar relevante sites over o.m. borstkankerscreening, milieu en gezondheid, veilig sporten,... www.zorg-en-gezondheid.be Portaalsite van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid met informatie over de Vlaamse Zorgverzekering maar vooral een schat aan adressen die u terugvindt onder de hoofding Zorgaanbod (doorklikken naar Wat en waar): rusthuizen, serviceflats, thuiszorgdiensten, diensten voor geestelijke gezondheidszorg,... Elk ziekenfonds heeft zijn eigen website. Het loont vaak de moeite ook eens op de site van de andere mutualiteiten te gaan zoeken voor praktische informatie, brochures, adressen enz. www.neutrale-ziekenfondsen.be www.mut400.be www.mloz.be www.cm.be www.socmut.be www.hziv.fgov.be www.vlaamspatiëntenplatform.be Site van de koepelorganisatie van patiëntenverenigingen in Vlaanderen die streeft naar toegankelijke zorg op maat van iedere patiënt. O.m. veel informatie over de wet op de patiëntenrechten. www.zelfhulp.be Website van Trefpunt Zelfhulp, het informatie- en ondersteuningscentrum voor zelfhulpgroepen in Vlaanderen. Niet enkel praktische informatie over het oprichten van een zelfhulpgroep, maar ook een overzicht van alle zelfhulpgroepen die momenteel in Vlaanderen actief zijn. www.vvvd.be Bij de Vlaamse beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten kunt u onder Publiek en Diëtist(e) opzoeken adressen van diëtisten in uw buurt vinden. www.psycholoog.be Portaalsite van de Belgische vereniging voor Psychologen. Onder Voor iedereen en Ik zoek een psycholoog kunt u op zoek gaan naar een psycholoog in uw omgeving. www.tandarts.be Website van het Verbond der Vlaamse Tandartsen met veel informatie over uw gebit en een goede mondhygiëne, plus de rubriek Wachtdienst met gegevens over de tandarts met wachtdienst in uw buurt. www.huisarts.be U geeft uw gemeente of postnummer in en verneemt welke huisarts wachtdienst heeft of op welk nummer u hem kunt bereiken. www.apotheek.be Deze site biedt u een lijst van alle apotheken in België, geklasseerd volgens naam, gemeente of postcode. Uiteraard ontbreekt het adres van de apotheker met wachtdienst niet. www.hospitals.be Een lijst met adressen van alle ziekenhuizen in België, te raadplegen per gemeente, per gewest, per provincie of per soort instelling (algemeen ziekenhuis, geriatrisch ziekenhuis, universitair ziekenhuis enz.) www.poisoncentre.be De website van het antigifcentrum geeft duidelijke informatie over vergiftiging door cosmetica, geneesmiddelen, planten, huishoudproducten enz. Maar u leert ook hoe u het etiket van een product moet lezen, welke gevarenpictogrammen erop voorkomen en veel meer. nLeen Baekelandt