Bij een echtscheiding of overlijden kan de gezinswagen worden overged...