Bij een echtscheiding of overlijden kan de gezinswagen worden overged...

Bij een echtscheiding of overlijden kan de gezinswagen worden overgedragen aan de andere (ex-)partner, zonder dat er opnieuw belasting op de inverkeerstelling (inschrijvingstaks) moet worden betaald. De partner die de auto overneemt, wordt dan op het inschrijvingsbewijs vermeld. Die regeling geldt binnenkort ook voor wettelijk samenwonenden.