Anne van Stappen is arts maar organiseert al 20 jaar lezingen en stages rond geweldloze communicatie. In ziekenhuizen, gevangenissen, scholen en voor iedereen die er oor naar heeft. Deze vorm van communicatie werd ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Rosenberg en is gebaseerd op Gandhi's principes van geweldloosheid. Maar ook op de aanpak van psycholoog Carl Rogers, die stelt dat je moet luisteren zonder te oordelen. Luisteren naar je eigen behoeften én naar die van anderen.
...