Minstens een op de drie landgenoten begrijpt de informatie over zijn gezondheid niet. In de praktijk vertaalt deze...

Minstens een op de drie landgenoten begrijpt de informatie over zijn gezondheid niet. In de praktijk vertaalt deze gezondheidsongeletterdheid zich onder meer in een moeizame dialoog met de dokter over klachten en aandoeningen, in niet weten wat de ziekte precies inhoudt of veroorzaakt, en in moeite hebben met instructies voor de behandeling. En dat heeft gevolgen voor de levenskwaliteit. Uiteraard spelen het opleidingsniveau en de sociale achtergrond een rol, maar er is meer. Ook de enorme complexiteit van ons gezondheidssysteem zelf staat duidelijkheid in de weg.