In 2021 zal bijna 3% van de Belgische werknemers 20, 25 en meer jaren dienst hebben bij het bed...

In 2021 zal bijna 3% van de Belgische werknemers 20, 25 en meer jaren dienst hebben bij het bedrijf waar ze werken, viste Partena Professional uit. Een bedankje toekennen als nettovoordeel kan enkel onder voorwaarden. Zo kan je werkgever je bij 25 jaar anciënniteit een bonus geven van maximaal één keer je brutosalaris, zonder sociale bijdragen of inhoudingen. Bij 35 jaar dienst kan dat tot twee maal je brutosalaris gaan. Maar veel werknemers kiezen voor extra vrije dagen.