Heb je geen ouders meer, geen partner of kinderen, dan heb je helemaal geen reservataire erfgenamen aan wie je verplicht een stukje van je fortuin moet nalaten. Heb je wel broers en/of zussen, dan zullen zij van jou erven als je de wet laat spelen. Maar je mag de wet ook aan de kant schuiven en iemand anders aanduiden als jouw erfgenaam. Hetzelfde geldt voor ooms, tantes, neven en nichten: die erven als je geen broers of zussen hebt. Maar heb je ook die niet, dan moet je wel opletten. Want als je zelf niets onderneemt, dan gaat jouw erfenis integraal naar de staat. En geef toe: niemand vindt dat een aantrekkelijk plan. Actie is dus nodig, maar wanneer en hoe?
...