Voorschot betalen om een restaurant te reserveren ?

Sommige restaurants willen klanten voortaan een voorschot vragen bij reservatie...

Sommige restaurants willen klanten voortaan een voorschot vragen bij reservatie. Nu komen klanten vaak niet opdagen wanneer ze gereserveerd hebben, en dat betekent verlies voor de restauranthouder. Een goed idee? Stuur je reactie voor 1 oktober naar Plus Magazine, Vraag van de Maand, Raketstraat 50, bus 10, 1130 Brussel of reageer via redactie@plusmagazine.be of www.plusmagazine.be/lezersoproep