Nog nooit namen we zo vaak een dier in huis. Er is zelfs een naam voor: coronakitten en ...

Nog nooit namen we zo vaak een dier in huis. Er is zelfs een naam voor: coronakitten en pandemiepuppy. Haalde jij tijdens de lockdown ook een dier in huis en waarom? Of vrees je dat het voor velen slechts een bevlieging is en die dieren weer in het asiel zullen belanden? Laten het ons weten voor 1 december 2020.Plus Magazine - Vraag van de Maand Raketstraat 50, 1130 Brussel of redactie@plusmagazine.be of www.plusmagazine.be/lezersoproep