Samen met mijn tweede echtgenote heb ik een huis in Frankrijk gekocht. We hebben daar ter plaatse kort nadien een wederzijdse schenking van het huis gedaan. Is dat zoals een wederzijdse schenking tussen echtgenoten in België? Wordt het Franse of het Belgische erfrecht toegepast?

De schenkingsakte die jullie in Frankrijk getekend hebben is een overeenkomst over een toekomstige nalatenschap. Het is dus geen wederzijdse schenking tussen echtgenoten, zoals wij die hier kennen. Bij on...

De schenkingsakte die jullie in Frankrijk getekend hebben is een overeenkomst over een toekomstige nalatenschap. Het is dus geen wederzijdse schenking tussen echtgenoten, zoals wij die hier kennen. Bij ons vindt een wederzijdse schenking onmiddellijk plaats en slaat ze niet op de toekomst. Een overeenkomst over een toekomstige nalatenschap is momenteel nog verboden in België. Als het nieuwe erfrecht van toepassing wordt, zullen zulke overeenkomsten wel kunnen. Sinds 2015 geldt in Europa de Europese Erfrechtverordening. Die bepaalt dat het erfrecht van het land van je laatste gewone verblijfplaats van toepassing is op je hele nalatenschap. Heb je een huis in Frankrijk, maar verblijf je meestal in België, dan zullen je erfgenamen je Franse huis erven volgens het Belgisch erfrecht en is de Belgische rechter bevoegd. Voor jullie betekent dit dat de schenking in Frankrijk als ongeldig zal worden beschouwd. Jullie kunnen best deze situatie regulariseren, door bijvoorbeeld in België een testament op te stellen.