Meer en goedkopere taxi's in Vlaandere...

Meer en goedkopere taxi's in Vlaanderen, dat is de bedoeling van het nieuwe Vlaamse taxidecreet. De taxi krijgt een prominente rol in het nieuwe openbaarvervoersmodel van minister Ben Weyts.