Verlof voor medische bijstand en ouderschapsverlof - twee van de drie vormen van thematisch verlof - kunne...

Verlof voor medische bijstand en ouderschapsverlof - twee van de drie vormen van thematisch verlof - kunnen voortaan flexibeler worden opgenomen, zowel in de privé- als in de publieke sector. Verlof voor medische bijstand kan nu ook voor minder dan één maand: een, twee of drie weken. En ouderschapsverlof kan in de vorm van 1/10 prestatievermindering, als je voltijds werkt. Voor deze nieuwe flexibele vormen heb je het akkoord van je werkgever nodig. En je krijgt er geen Vlaamse aanmoedigingspremie voor, wel een RVA-uitkering.