Sinds lang zijn wij trouwe lezers van jullie maandblad. We willen toch even de aandacht vestigen op een prangend probleem, namelijk de dagelijkse files op onze wegen. Belgi...

Sinds lang zijn wij trouwe lezers van jullie maandblad. We willen toch even de aandacht vestigen op een prangend probleem, namelijk de dagelijkse files op onze wegen. België is een klein land en vooral in Vlaanderen is het probleem groot. Sinds vele decennia is het probleem ook gekend maar helemaal niet verbeterd. Integendeel, de files nemen almaar toe. De overheid dacht dat het openbaar vervoer soelaas zou brengen. Ook tracht ze de fiets te promoten en waar het kan de werkende bevolking er toe aan te zetten thuis te werken. Deze voorstellen zijn uiteraard onvoldoende efficiënt en iedereen weet dit wel. Het enige wat volgens mij kan werken is de invoering van flexibele uren. Nu begint de werkdag voor bijna iedereen tussen 8 en 9 uur om te eindigen tussen 16 en 17 uur. We horen nu al negatieve reacties langs alle kanten, maar bedenk dat 'nood dwingt'.