Sinds 1 december 2015 kunnen werknemers die elders een hoofdjob hebben, bijklussen in de horeca als flexi-jobwerkne...

Sinds 1 december 2015 kunnen werknemers die elders een hoofdjob hebben, bijklussen in de horeca als flexi-jobwerknemer of als flexijobuitzendkracht, waarbij ze een lagere sociale bijdrage betalen. Die flexi-jobregeling zal in de toekomst ook van toepassing zijn voor gepensioneerden. Die mogen vandaag wel bijverdienen - onbeperkt voor wie 65 jaar is of 45 jaar heeft gewerkt -, maar betalen belastingen en sociale zekerheid op het loon dat ze dan verdienen, waardoor ze wel eens voor zwartwerk kiezen. Voor hen valt de voorwaarde dat je elders 4/5 moet werken uiteraard weg.