Van 'A bout de souffle tot 'Het zevende zegel'. Dit boek deelt een heel ja...