De barbecue

Ook al zorgt hij meteen voor een zomerse sfeertje in de tuin, uw barbecue kan storend zijn voor uw buren of zelfs hun veiligheid in gevaar brengen. Vermijd daarom dat hevige rook hinderlijk wordt of zelfs schade toebrengt bij uw buren. In de vorm van roetaanslag op de gevel, bijvoorbeeld. Want dan bent u strafbaar. Het Strafwetboek voorziet immers een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en/of zware boetes voor wie brand veroorzaakt aan roerende of onroerende goederen die hem niet toebehoren. U mag een barbecue of ander verwarmingselement in uw tuin dus gebruiken voor zover uw buren er geen nadeel van ondervinden. Een precieze afstand tussen uw barbecue of sfeerverwarmer en de woning van uw buren hebben Vlaanderen en Brussel niet bepaald. Wallonië houdt het op 1,9m. Maar zet hem in elk geval op een veilige afstand van de perceelgrens en de beplantingen van uw buren.
...

Ook al zorgt hij meteen voor een zomerse sfeertje in de tuin, uw barbecue kan storend zijn voor uw buren of zelfs hun veiligheid in gevaar brengen. Vermijd daarom dat hevige rook hinderlijk wordt of zelfs schade toebrengt bij uw buren. In de vorm van roetaanslag op de gevel, bijvoorbeeld. Want dan bent u strafbaar. Het Strafwetboek voorziet immers een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en/of zware boetes voor wie brand veroorzaakt aan roerende of onroerende goederen die hem niet toebehoren. U mag een barbecue of ander verwarmingselement in uw tuin dus gebruiken voor zover uw buren er geen nadeel van ondervinden. Een precieze afstand tussen uw barbecue of sfeerverwarmer en de woning van uw buren hebben Vlaanderen en Brussel niet bepaald. Wallonië houdt het op 1,9m. Maar zet hem in elk geval op een veilige afstand van de perceelgrens en de beplantingen van uw buren.En houd het ook voor uzelf en uw gasten een beetje veilig: plaats uw barbecue op een stevige, vlakke ondergrond, installeer hem op een windvrije plaats en verplaats nooit een brandende barbecue!Na 22 uur mag je geen lawaai meer maken, hoor je wel eens zeggen. Fout! Deze bewering heeft geen enkele juridische basis. Rustige achtergrondmuziek wordt meestal getolereerd, maar echt lawaai maken is verboden, of dat nu 's nachts is of overdag. Het heeft ook geen belang wie het geluid produceert: uzelf, een machine of een huisdier. Lawaai is lawaai. De precieze regels vindt u in het politiereglement van uw gemeente. Maar meestal komen die op het volgende neer: u mag geen geluid maken - noch overdag, noch 's nachts - dat hinderlijk kan zijn voor uw buren. En u mag zeker geen waarneembaar geluid maken tussen 22uur en 7uur. Wettelijk gezien begint de nacht immers om 22uur, hoewel veel rechters hem eerder bij zonsondergang laten beginnen.Gewoon wat praten of zelfs een pittige discussie voeren op uw terras om 23uur, wordt normaal niet als nachtlawaai beschouwd. Dat is wél het geval wanneer u - geholpen door wat zomerse wijn - met uw vrienden studentenliederen aanheft. Volgens het Strafwetboek (art. 561) maakt u zich dan schuldig aan "nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord".Bellen uw buren naar de politie, dan zal die een eerste keer allicht geen proces-verbaal opstellen, maar proberen te bemiddelen. U zult gevraagd worden stiller te praten, aan uw buren zal de suggestie worden gedaan om hun raam dicht te doen. Maar moet de politie een tweede of volgende keer terugkomen, dan is de kans groot dat er wel een proces-verbaal wordt gemaakt en zult u niet ontkomen aan een boete.Plant u een feestje in de tuin, verwittig dan uw buren. Dit geeft u niet het recht extra veel lawaai te maken, maar zo doet u alvast een beroep op hun tolerantie.Een beetje vuurwerk om uw feestje nog wat meer sfeer te geven? Daar heeft de wet zo zijn mening over.De verkoop van vuurwerk - de wet noemt dit feestvuurwerk - is in België strikt gereglementeerd. De minimumleeftijd om vuurwerk te mogen kopen is 16 jaar. En de maximale hoeveelheid explosief materiaal dat u als consument mag inslaan bedraagt 1kg per persoon (wat ongeveer overeenkomt met 4kg vuurwerk). Gaat het om explosief vuurwerk, dan is de toestemming van de burgemeester vereist.Meer informatie over de reglementering, de verkoop en het gebruik van vuurwerk vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Economie: www.economie. fgov.be > Ondernemingen en zelfstandigen > Veiligheid van goederen en diensten > Springstoffen en feestvuurwerkWat het gebruik betreft, bestaat er geen federale regelgeving die het afschieten van vuurwerk regelt. Dit betekent dat de gemeenten het gebruik van vuurwerk kunnen regelen via het gemeentelijk politiereglement. Als u vuurwerk wilt afsteken, hebt u een goedkeuring nodig van het schepencollege. Leeft u deze verplichting niet na, dan kunt u beboet worden met een gemeentelijke administratieve sanctie - jawel, een GAS-boete - van bijvoorbeeld €250. Lees er dus eerst via de website van uw gemeente het gemeentelijk politiereglement op na of stel uw vraag aan de lokale politie.Maar wat als er, ondanks al uw voorzorgen, toch iets fout loopt? Uw barbecue schiet in brand of uw vuurwerk gaat de verkeerde richting uit waardoor een van uw gasten brandwonden oploopt. Omdat u burgerlijk aansprakelijk bent, moet u het slachtoffer vergoeden voor de schade die u hem of haar hebt toegebracht.Volgens de wet weegt uw aansprakelijkheid op uw volledige vermogen - zowel roerend als onroerend. Daarom is het zeker een aanrader om een Verzekering privaat leven - beter gekend als de familiale verzekering - achter de hand te hebben. Als u door uw fout of onvoorzichtigheid schade toebrengt aan een derde persoon, zal deze verzekering de schade vergoeden.Gebeurt er toch een ongeluk en u hebt een familiale verzekering, meld het incident dan zo vlug mogelijk aan uw verzekeraar. Beschrijf hem zo nauwkeurig mogelijk de feiten en omstandigheden van het ongeluk. Uw verzekeraar zal dan nagaan of de schade-eis van het slachtoffer gewettigd is en zal - indien dit het geval is - het slachtoffer vergoeden voor de schade die het gevolg is van uw fout.Want het is altijd mogelijk dat de aansprakelijkheid wordt gedeeld. Het zou immers best kunnen dat de schade die het slachtoffer opliep ook deels zijn of haar eigen fout is.Jocelyne Minet