Een vergissing of onregelmatigheid vastgesteld in je factuur? Ga te rade bij je ziekenfonds!
...