De nieuw(st)e huurwet voorziet veranderingen op het vlak van de plaatsbeschrijving, de huurwaarborg, de herstellingskosten en de (prijs)informatie aan de huurders. De meeste wijzigingen hebben enkel betrekking op woningen die tot hoofdverblijfplaats dienen en die dus onder de zogenaamde woninghuur vallen. Maar dat is niet altijd het geval. De verplichting om de huurprijs te afficheren geldt voor "elke verhuring van een goed dat bestemd is voor bewoning in de ruime betekenis". Hieronder valt dus ook de verhuur van een tweede verblijf of een studentenkamer. En de nieuwe regeling over de plaatsbeschrijving geldt zelfs voor alle huurcontracten behalve voor pacht. Dit betekent dat ze ook van toepassing is op de verhuur van een garage of een kantoor, zelfs op handelshuur.
...