Les één. Een heupprothese kan uit twee delen bestaan: een kop die de bol bovenaan het dijbeen vervangt en een pan, die de kom van de heup vervangt (hierin draait de bol als u uw benen beweegt). Onderaan de kop zit een steel die de kunstbol verankert in het bot van uw dijbeen.
...