We beseffen het niet, maar 80 % van onze wetgeving komt van Europa. Een Europese richtlijn moet door de lidstaten worden omgezet in nationale wetgeving. Daarom duurt het even vooraleer we de gevolgen ervan voelen. Kijk maar naar het energieprestatiecertificaat. In Vlaanderen van toepassing sinds 2008, terwijl België de Europese richtlijn al in 2002 mee goedkeurde. Europese verordeningen moeten niet worden omgezet in nationale wetgeving, maar zijn rechtstreeks toepasbaar op de EU-burgers. Europa regelt dus voor een groot stuk ons leven van elke dag: aan welke normen ons drinkwater, ons vlees en onze dagcrème moeten voldoen. Maar ook het feit dat ouders langer ouderschapsverlof krijgen, de betere bescherming van uitzendkrachten,... We overlopen enkele domeinen waar Europa haar wetten stelt.
...

We beseffen het niet, maar 80 % van onze wetgeving komt van Europa. Een Europese richtlijn moet door de lidstaten worden omgezet in nationale wetgeving. Daarom duurt het even vooraleer we de gevolgen ervan voelen. Kijk maar naar het energieprestatiecertificaat. In Vlaanderen van toepassing sinds 2008, terwijl België de Europese richtlijn al in 2002 mee goedkeurde. Europese verordeningen moeten niet worden omgezet in nationale wetgeving, maar zijn rechtstreeks toepasbaar op de EU-burgers. Europa regelt dus voor een groot stuk ons leven van elke dag: aan welke normen ons drinkwater, ons vlees en onze dagcrème moeten voldoen. Maar ook het feit dat ouders langer ouderschapsverlof krijgen, de betere bescherming van uitzendkrachten,... We overlopen enkele domeinen waar Europa haar wetten stelt. De euro is het meest zichtbare bewijs van de aanwezigheid van Europa in ons leven van elke dag. Ook financiële producten vallen onder de bescherming van Europa. Grensoverschrijdende overschrijvingen mogen niet duurder zijn dan binnenlandse. Er is intussen een Europese overschrijving en domiciliëring. Verder zijn er Europese regels voor betalingen met een bankkaart, smartphone en internet. Meer veiligheid. Met 27 lidstaten telt Europa ongeveer een half miljard potentiële consumenten. Al van in de jaren '70 zet de Europese Unie zich in om zijn burgers over de grenzen heen meer veiligheid te waarborgen als consument van goederen en diensten. Zo gelden er specifieke veiligheidsnormen voor speelgoed, elektrische apparaten, cosmetica, geneesmiddelen, machines, autokinderzitjes... Meer rechten. Maar niet enkel op het vlak van veiligheid krijgt de consument bescherming. Hij heeft onder Europese druk ook meer rechten gekregen. Meer bepaald op het vlak van: de verplichte wettelijke garantie. Europa legt een wettelijke garantie op van twee jaar, die geldt bij aankopen in gelijk welke lidstaat. Deze wettelijke garantie is niet te verwarren met de eventueel bijkomende commerciële garantie die een handelaar kan (maar niet moet) geven. de terugnameplicht van oude elektrische apparaten (zie ook 'milieu') het verbod op oneerlijke handelspraktijken. Misleidende reclame (bijvoorbeeld voor zogenaamde 'light sigaretten') en agressieve verkooppraktijken zoals intimidatie, dwang en ongepaste beïnvloeding, zijn onder druk van Europa verboden. de prijsaanduidingen en etikettering. Europa verplicht supermarkten om voor elk product de eenheidsprijs per kilo of liter aan te geven, kwestie van te kunnen vergelijken. de verkoop of afstand. De consument heeft door Europa een bedenktermijn van 14 dagen bij aankoop via internet, telefoon of post (ook voor financiële diensten) en 7 dagen bij aankoop op een beurs of thuis. timesharing en vakantiereizen, reizigersrechten,... Hoe afdwingen? Koopt u iets in een ander EU-land (ook online) en hebt u daar een probleem mee, dan kunt u de hulp inroepen van het Europees Centrum voor de Consument (ECC). Dat geeft gratis juridisch advies en steunt de consument bij zijn contacten met een buitenlandse handelaar in geval van een klacht. Alle lidstaten hebben een nationaal contactpunt dat deel uitmaakt van het Europese netwerk. Ook IJsland en Noorwegen die niet tot de EU maar wel tot de Europese Economische Ruimte behoren. Voor België is dat het ECC België (zie Praktisch). Europees rijbewijs. Vanaf januari 2013 moet elke lidstaat een rijbewijs afleveren volgens eenzelfde model, met vaste veiligheidsvoorzieningen en met een beperkte administratieve geldigheidsduur. In België wordt geopteerd voor een geldigheid van 10 jaar (de Europese richtlijn stelt een maximum van 15 jaar). Het nieuwe rijbewijs zal het model hebben van een bankkaart maar geen chip bevatten. Veiligheid. In alle EU-landen is de veiligheidsgordel nu verplicht in alle motorvoertuigen, dus ook in touringcars en minibussen. Voor kinderen die meerijden in de auto of vrachtwagen is een kinderzitje of zitverhoger verplicht. Een auto kopen. Op de website van het ECC vindt u veel informatie over het aankopen van een auto in een ander EU-land (zie Praktisch). Een greep uit de vele milieumaatregelen die Europa oplegt en in ons leven van elke dag terug te vinden zijn: de aparte inzameling van gebruikte batterijen; de aanduiding van het energieverbruik op huishoudtoestellen; de verplichte terugname van oude elektrische apparaten door winkels die elektrische of elektronische apparaten verkopen. Bij aankoop van een nieuw toestel betaalt u als klant de Recupelbijdrage. Met die inkomsten wordt de inzameling, sortering, verwerking en recyclage van afgedankte elektrotoestellen gefinancierd. Eén van de belangrijkste Europese verwezenlijkingen op het vlak van voeding is de traceerbaarheid. Op het etiket van voedingsmiddelen moeten de ingrediënten, de bewaarmiddelen, de kleurstoffen en de voedingswaarde vermeld staan. Europa heeft ook voor een uniforme indeling in kwaliteitsklassen gezorgd. Geneesmiddelen. De verplichte bijsluiter bij elk geneesmiddel moet van Europa steeds een aantal gegevens vermelden, zoals hoe u het medicament moet gebruiken, de bijwerkingen en de vervaldatum. Ziekteverzekering. Met de Europese Ziekteverzekeringskaart krijgen Europeanen in het buitenland gemakkelijker toegang tot medische zorg. Deze kaart vervangt het vroegere E111-formulier. Uw eigen ziekenfonds kan via deze kaart sneller en efficiënter kosten terugbetalen. Met deze kaart krijgt u dezelfde toegang tot de openbare gezondheidszorg (bijvoorbeeld een arts, een apotheek, een ziekenhuis of gezond- heidscentrum) als de onderdanen van het land dat u bezoekt. Noodnummer 112. U kunt de noodhulpdiensten in alle Europese lidstaten bereiken via hetzelfde gratis nummer 112. Eigenaars die hun hond, kat of fret op reis willen meenemen binnen Europa, zijn verplicht een identificatie bij hun dier te laten aanbrengen. Bij deze identificatie of bij de vaccinatie tegen hondsdolheid (ook verplicht door Europa voor deze drie dieren) wordt er ook een Europees paspoort voor het dier afgeleverd. Als u verandert van gsm-aanbieder, kunt u toch uw nummer behouden. Tegen 2015 zouden de tarieven voor roaming (gesprekken/sms ontvangen uit het buitenland of naar het buitenland versturen) dezelfde moeten zijn als voor mobiele gesprekken in eigen land. Sinds 1 maart 2010 kunt u als consument uw provider vragen om een limiet te stellen voor uw gebruik van mobiel internet in een ander land van Europa. Ook al krijgt Europa vaak het etiket opgeplakt niet sociaal te zijn, toch werd er op Europees niveau een reeks maatregelen opgelegd op het gebied van gezondheid, bescherming en veiligheid van werknemers. Bijvoorbeeld: een minimum aantal weken zwangerschapsverlof en betaalde vakantie. Recent legde Europa de uitbreiding van het ouderschapsverlof op van drie naar vier maanden. Europa verplichtte niet om de vierde maand betalend te maken, maar voor kinderen geboren na 8 april 2012 zullen de ouders wel een uitkering krijgen tijdens de vierde maand. Annemie Goddefroy