Het koffi e-eff ect kan ook zonder the real stuff. Alleen al door te denken aan ee...