Je kan je erfenis gratis verwerpen omdat ze meer schu...

Je kan je erfenis gratis verwerpen omdat ze meer schulden dan activa bevat of als de nalatenschap niet meer waard is dan 5.000 euro. Tussen 1 maart 2018 en 30 juni 2019 maakten 51.497 erfgenamen van deze mogelijkheid gebruik, zo meldt de Federatie van het notariaat.