Als u een slecht geïsoleerde woning huurt, kunnen de verwarmingskosten hoog oplopen.Verplicht het EPC de verhuurder isolatiewerken te doen?
...

Als u een slecht geïsoleerde woning huurt, kunnen de verwarmingskosten hoog oplopen.Verplicht het EPC de verhuurder isolatiewerken te doen? Het energieprestatiecertificaat geeft aan hoe energiezuinig een woning al dan niet is. Het is dus een middel om de toekomstige huurder (of eigenaar) te informeren . Het is geen drukkingsmiddel om een lagere huurprijs te kunnen eisen . Uiteraard staat het de toekomstige huurder (of eigenaar) vrij om de koop- of huurovereenkomst niet te tekenen. Het attest wordt opgemaakt door een erkend energiedeskundige. Voor Vlaanderen kunt u de lijst terugvinden op www.energiesparen.be. Reken voor een appartement ongeveer euro 150 en voor een woning euro 200 (inclusief btw en verplaatsingskosten). In Vlaanderen is sinds 2008 een EPC nodig bij verkoop en sinds 1 januari 2009 bij verhuur. De eigenaar moet over het certificaat beschikken op het ogenblik dat hij de woning effectief te huur stelt. Hij mag dus niet wachten tot het moment dat de huurder de woning betrekt. De huurder moet een kopie van het certificaat krijgen. Het origineel blijft 10 jaar geldig. In Brussel geldt het Certificat de performance énérgétique momenteel enkel voor verkoop van een woning of kantoor groter dan 500 m2. Bij verhuur van een woning of kantoor van meer dan 500 m2 zal hier een EPB-certificaat (zo wordt het EPC daar genoemd) nodig zijn vanaf 1 november 2011. In Wallonië geldt het Certificat de performance énérgétique sinds 1 juni 2011 ook voor verkoop en verhuur van appartementen en woningen. Tevoren gold het enkel voor verkoop van eengezinswoningen. Voor oude huurovereenkomsten is geen EPC vereist. In Vlaanderen is voor huurovereenkomsten afgesloten voor 1 januari 2009 dus geen EPC nodig. Pas wanneer de huidige huurders de woning verlaten en er een nieuwe huurder komt, moet de verhuurder voor een EPC zorgen. Ook bij stilzwijgende verlenging van de huurovereenkomst is geen EPC vereist. Wie een onroerend goed verhuurt per week of per maand, moet niet over een EPC beschikken. Een certificaat is niet nodig zolang u telkens voor minder dan 2 maanden verhuurt. Een slecht energieprestatiecertificaat verplicht de eigenaar niet bepaalde werken uit te voeren, zelfs niet als deze werken op het certificaat zelf gesuggereerd worden. Eigenaars die geen EPC kunnen voorleggen, riskeren in alledrie de gewesten een administratieve geldboete (euro 500 tot euro 5000 in Vlaanderen). Jan Roodhooft, advocaat