Woorden en vooral de manier waarop ze worden uitgesproken, kunnen lichamelijk leed verzachten. Dat...

Woorden en vooral de manier waarop ze worden uitgesproken, kunnen lichamelijk leed verzachten. Dat is niet alleen een gevoel, maar ook spijkerharde wetenschap. Uit een Franse studie blijkt dat mensen bij wie kunstmatig pijn wordt opgewekt, minder leed ervaren wanneer ze door hun zorgverleners empathisch worden toegesproken. Negatieve of neutrale commentaar heeft geen effect. Hoe dat komt? Meelevende boodschappen spreken 'hogere' hersennetwerken aan waardoor de pijnperceptie verandert.