Het enige wat u kunt doen bij verlies of diefstal van belangrijke papieren of voorwerpen is proberen de schade (het verlies van geld en tijd) zoveel mogelijk te beperken. Omdat de snelheid hierbij heel belangrijk is, doet u er goed aan een aantal voorzorgen te nemen. Sommige cruciale gegevens verdwijnen immers mee met het verloren of gestolen voorwerp, bijvoorbeeld uw rijksregisternummer dat achteraan op uw identiteitskaart staat. Het is dan ook zinvol om een aantal persoonlijke gegevens te noteren op een apart document, waarvan u enkele kopieën op verschillende plaatsen bewaart. Noteer ook de nummers die u nodig hebt om uw bankkaart of de sim-kaart van uw gsm te blokkeren.
...

Het enige wat u kunt doen bij verlies of diefstal van belangrijke papieren of voorwerpen is proberen de schade (het verlies van geld en tijd) zoveel mogelijk te beperken. Omdat de snelheid hierbij heel belangrijk is, doet u er goed aan een aantal voorzorgen te nemen. Sommige cruciale gegevens verdwijnen immers mee met het verloren of gestolen voorwerp, bijvoorbeeld uw rijksregisternummer dat achteraan op uw identiteitskaart staat. Het is dan ook zinvol om een aantal persoonlijke gegevens te noteren op een apart document, waarvan u enkele kopieën op verschillende plaatsen bewaart. Noteer ook de nummers die u nodig hebt om uw bankkaart of de sim-kaart van uw gsm te blokkeren. Ze is uit uw zak gevallen, u hebt ze ergens laten liggen of een dief is ermee vandoor. In ieder geval: u bent uw identiteitskaart kwijt. Wat u moet (of kunt) doen om de schade te beperken, hangt af van de plaats waar u zich bevindt. U bent dichtbij huis. Dan gaat u naar de dienst Bevolking van uw gemeente en neemt u pasfoto's (met witte achtergrond) mee en een ander document dat uw identiteit aantoont (bijv. uw rijbewijs of een reispas). Hebt u geen ander document dat uw identiteit kan aantonen, dan neemt u een getuige mee. U krijgt dan een Attest van verlies van identiteitskaart, dit is een identificatiebewijs met foto. Pas na 15 dagen wordt uw identiteitskaart ongeldig verklaard, want het is altijd mogelijk dat u ze terugvindt. Is dat het geval, verwittig dan onmiddellijk uw gemeente. Blijft uw kaart spoorloos, dan roept uw gemeente u op om een document te tekenen voor de aanmaak van een nieuwe kaart. Hebt u een elektronische identiteitskaart, dan moet u ook de elektronische functie van de kaart buiten werking laten stellen. U wendt u hiervoor tijdens de diensturen tot de dienst Bevolking of 24 uur per dag bij de helpdesk van het ministerie van Binnenlandse Zaken: tel. 02 210 21 17. Als de identiteitskaart wordt teruggevonden binnen de zeven dagen, dan kan de dienst Bevolking de elektronische functie van de kaart reactiveren. U levert op dat ogenblik het Attest van verlies van identiteitskaart opnieuw in. U staat op het punt naar het buitenland te vertrekken. Het Attest van verlies zoals hierboven beschreven, is enkel geldig in België. U kunt dus niet naar het buitenland met dit bewijs, tenzij u nog een geldig internationaal paspoort hebt. U doet eerst aangifte van het verlies of de diefstal bij uw politiebureau om een proces-verbaal te laten opmaken. Dan gaat u naar de dienst Bevolking van uw gemeente. U krijgt daar een Attest van verlies van identiteitskaart en een aanvraagformulier voor een voorlopige identiteitskaart. U vult het formulier in en de ambtenaar van de dienst Bevolking ondertekent het. Met deze documenten moet u zelf naar het ministerie van Binnenlandse Zaken stappen, dienst Voorlopige identiteitskaarten, Park Atrium, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel tel. 02 518 21 34 û maandag tot vrijdag van 10 tot 12 uur, of op afspraak. Het is deze dienst die u een voorlopige identiteitskaart bezorgt die in het buitenland 2 maanden geldig blijft. Bij uw terugkeer in België moet u ze onmiddellijk inleveren bij uw gemeentebestuur. WEETJE Voor Belgen ouder dan 75 jaar: een identiteitskaart zonder vermelding van einddatum van geldigheid is niet bruikbaar in het buitenland, tenzij de datum (rechts-onderaan op uw identiteitskaart) is aangeduid als xx. xx. xx. Is dit bij u niet het geval, wend u dan tot de dienst Bevolking van uw gemeente. U bevindt u in het buitenland. U geeft het verlies of de diefstal aan bij de lokale politie, anders zou u wel eens in de problemen kunnen komen bij uw vertrek. U moet trouwens ook na uw terugkeer in België een kopie van dit pv kunnen voorleggen. Voor vervangdocumenten moet u contact opnemen met het Belgisch consulaat of met de ambassade. Wanneer in een land geen Belgische vertegenwoordiging aanwezig is, kunt u op de ambassade of het consulaat van een andere lidstaat van de Europese Unie een nooddocument vragen of er informeren naar de aangewezen procedure. Tip Neem steeds kopieën van uw identiteitskaart mee op reis. Te noteren: Identiteitskaart Rijksregisternummer: ... Raakt u uw gsm kwijt, dan belt u uw operator: n Proximus: 0800 1 5678 (vanuit het buitenland: ++ 32 475 15 13 12) n Mobistar: 0800 95 95 5 (vanuit het buitenland: ++ 32 495 95 95 00) n Base: 0486 19 1999 (vanuit het buitenland: ++ 32 486 19 1999) Zorg dat u uw klantnummer bij de hand hebt (u vindt het op uw facturen) zodat uw sim-kaart snel geblokkeerd kan worden. U draait dan niet langer op voor de betaling van de communicaties, maar de vinder of dief kan wel een andere sim-kaart in uw toestel steken. Wilt u ook uw gsm-toestel zelf blokkeren, dan moet u aangifte doen bij de politie en het pv overmaken aan de operator. U hebt dan het IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity û het serienummer) van uw toestel nodig. Dat vindt u onder de batterij en op de verpakking. Of u vormt gratis *#06# op uw toestel. WEETJE Minister Freya Van den Bossche wil een systeem invoeren dat vergelijkbaar is met CardStop (zie: Wég bankkaart). Dan zult u uw gsm makkelijk kunnen blokkeren, via een centraal nummer. TIP Wilt u vermijden dat u uw voorgeprogrammeerde nummers kwijtraakt, dan kunt u een back-upapparaatje kopen (vanaf e 10). Een systeem waarmee u uw sim-kaart kunt personaliseren en de data beheren is duurder (de sim-manager van Belgacom bijvoorbeeld kost e 102,33). Te noteren: Gsm Klantnummer:... IMEI- nummer:... Is er een ruit gebroken en zijn uw boorddocumenten verdwenen? Of erger nog: is uw auto zelf in handen gevallen van een dievenbende? Als uw auto gestolen is, doet u eerst aangifte bij de politie. Uiteraard is het eerste wat u vraagt of uw auto wel degelijk gestolen is en niet weggetakeld. Blijkt het om een diefstal te gaan, dan krijgt u een 'Attest van diefstal' en dat is een heel belangrijk document. Het ontslaat u van elke verantwoordelijkheid voor een eventueel ongeval dat de dieven met uw wagen zouden veroorzaken. Daarna meldt u de diefstal bij uw verzekeraar. Afhankelijk van uw maatschappij hebt u daarvoor 24 tot 48 uur de tijd. Ook al is het niet wettelijk verplicht, het is aan te raden deze aangifte aangetekend te bevestigen. Wordt uw auto gestolen in het buitenland, doe dan eerst aangifte bij de politie ter plaatse. Meld de diefstal ook aan de alarmcentrale van uw reis- of autoverzekeraar. Eenmaal terug in België, vergeet u niet de diefstal te melden bij de politie van uw woonplaats. Worden uw boorddocumenten gestolen, dan doet u daar ook aangifte van bij de plaatselijke politie. Gebeurt dit in het buitenland, vergeet dan niet opnieuw aangifte te doen bij de Belgische politie, zodra u thuis bent. U kunt immers enkel een nieuw inschrijvingsbewijs van uw wagen krijgen als u een attest van de Belgische politie kunt voorleggen. U vraagt een duplicaat van uw inschrijvingsbewijs bij de DIV: Dienst Inschrijving Voertuigen FOD Mobiliteit en Vervoer Directie Wegverkeer Résidence Palace Wetstraat 155 1040 Brussel tel. 02 286 45 00 Te noteren: Wagen Telefoonnummer verzekeraar:... Nummer verzekeringscontract:... Bent u uw bankkaart verloren of werd ze gestolen, bel dan onmiddellijk Card Stop. Zo wordt niet alleen uw kredietkaart (Visa of MasterCard), maar ook uw debetkaart (Bancontact/Mistercash) of uw protonkaart geblokkeerd. Card Stop is 24 uur per dag en 7 dagen per week operationeel en toegankelijk, zowel in België als vanuit het buitenland: tel. ++ 32 70 344 344. Let op er wordt wél een franchise aangerekend op de terugbetaling van de frauduleuze aankopen die gedaan werden voordat u de diefstal ontdekte! Beschikt u over een American Express-kaart, dan moet u een nummer vormen naargelang het type kaart dat u bezit (belt u vanuit het binnenland, dan laat u de ++ 32 weg en voegt u een 0 toe voor het zonenummer): American Express Blue: tel. ++ 32 2 676 22 33 American Express Gold: tel. ++ 32 2 676 28 28 American Express Platinum: tel. ++ 32 2 676 28 88 American Express Business: tel. ++ 32 2 676 25 25 American Express Corporate: tel. ++ 32 2 676 29 29 Te noteren: Bankkaarten Nr. Bankkaart(en):... (let op: geen codenummers noteren!) Card Stop tel. ++ 32 70 344 344 nJocelyne Minet