Uit recente cijfers van het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) blijkt dat de grootste ergernissen van consumenten die met een dringende herstelling te maken krijgen, zijn: de lange wachttijden, het gebrek aan informatie over de prijs, de kwaliteit van de herstellingen en de onnodige vervanging van stukken.
...

Uit recente cijfers van het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) blijkt dat de grootste ergernissen van consumenten die met een dringende herstelling te maken krijgen, zijn: de lange wachttijden, het gebrek aan informatie over de prijs, de kwaliteit van de herstellingen en de onnodige vervanging van stukken. Loodgieters laten het langst op zich wachten: gemiddeld meer dan 3 dagen. Een verwarmingsintallateur zal u iets minder lang in de kou laten staan (gemiddeld 40 uur) en uw elektricien is er nog iets sneller (na 32 uur). Tegen deze wachttijden kunt u weinig ondernemen. Er bestaan sneldiensten voor herstellingen, maar deze zijn vaak duur. Belangrijk is alvast dat u de dringendheid goed afweegt tegen de kostprijs. Een herstelling van uw sanitair duurt gemiddeld het langst (bijna 8 uur) en is ook meestal het duurst (euro 1900). Per uur kost het dichten van een lek gemiddeld euro 226! Uitgedrukt in kostprijs per uur betaalt u in afnemende volgorde het meest voor herstellingen van verwarming, sloten, IT, elektriciteit en verstoppingen. Informatie. Uit de OIVO-studie blijkt dat professionele herstellers niet voldoende communiceren over de kostprijs (noch over de prijs van de werken, noch over de verplaatsingskosten). Nochtans hebt u als consument recht op een correcte prijsaanduiding. Bij zogenaamde niet- homogene diensten (waarvan de hersteller niet op voorhand de prijs kan zeggen omdat hij de omvang van de werken niet kent - bijvoorbeeld het herstellen van een dak), moet u als consument een bestek (raming van de kosten) krijgen als u daar om vraagt. Dat kan en mag geld kosten, maar dan moet de hersteller u dat wel melden. Let op, als u uw handtekening onder het bestek plaatst, wordt het een verkoopovereenkomst. In de praktijk zal de hersteller meestal ter plaatste willen komen en dan draait u op voor de verplaatsingskosten. Factuur. Het is belangrijk dat u een factuur vraagt van de uitgevoerde werken. Ze moet vermelden wat er precies is hersteld en vervangen. Kijk ook na of de gegevens van de onderneming erop vermeld staan. Bent u niet tevreden over het werk van uw hersteller, dan kunt u in eerste instantie met hemzelf een regeling proberen te treffen. Het is in elk geval niet zo dat er een ombudsdienst of geschillencommissie bestaat voor kleine consumentengeschillen. Raken de partijen het niet eens, dan is de enige uitweg een gerechtelijke procedure, die op haar beurt veel geld kost. Daarom is het belangrijk dat u goede afspraken maakt en dat u een aantal praktische voorzorgsmaatregelen in acht neemt (zie: Slimme tips). Annemie Goddefroy