Als twee mensen een tijdlang samenleven (gehuwd of samenwonend), is het niet onlogisch dat hun vermogens vermengd raken. De ene partner gebruikt geld uit zijn vermogen voor de nieuwe keuken in het huis van de andere. Of de schulden van de ene partner worden afbetaald met gezamenlijk geld. Zeker in een tijd waar er meer en meer nieuw samengestelde gezinnen zijn, doen zulke vermengingen zich steeds vaker voor. Hoe dikwijls gebeurt het niet dat iemand in het kader van een echtscheiding de woning die hij/zij met de ex-echtgeno(o)t(e) bewoonde (en waarvan zij eigenaars waren) overneemt om dan vervolgens met een nieuwe partner in die woning te gaan wonen. De nieuwe partner betaalt dan vaak de hypothecaire lening mee af of investeert mee in verbouwings- of inrichtingskosten, zoals in het geval van Karin en Peter.
...