In 2001 voerde Vlaanderen een verzekering in die een vergoeding uitkeert voor niet-medische kosten aan zwaar zorgbehoevenden die thuis worden verzorgd of in een erkend woonzorgcentrum, rvt of psychiatrisch verzorgingscentrum verblijven. Alle Vlamingen ouder dan 25 zijn sindsdien verplicht bij te dragen. Inwoners van Brussel hadden de keuze om zich bij de Vlaamse zorgverzekering (nu Vlaamse Sociale Bescherming) aan te sluiten of niet.
...